ANKÜSEM İşbirliğiyle Temel Kalite Yönetimi Eğitimleri

ANKÜSEM İşbirliğiyle Temel Kalite Yönetimi Eğitimleri

05 Şubat 2019

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ile yükseköğretim ile kamu/özel sektör kuruluşları personelinin temel kalite yönetimine, operasyonel süreçlerin kalite yönetim sistemi bakımından değerlendirmesine, liderlik, risk yönetimi, stratejik yönetim gibi yöneticilik kavramlarına yönelik bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarının sağlanmasına yönelik işbirliği yapıyoruz.

ANKÜSEM işbirliği ile "Temel Kalite Yönetimi" başlığı altında planladığımız sertifika programımızın pilot uygulaması 5-6-12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Pilot eğitim programının detayları aşağıdaki yer almaktadır.

1.Gün / 5 Şubat Salı

09.30-12.30        Temel Kalite Kavramları (EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtım)

14.00-17.00        Süreç Yönetimi

2.Gün / 6 Şubat Çarşamba

09.30-12.30        Kurumsal Risk Yönetimi

14.00-17.00        Modern Yönetim Yaklaşımları/Liderlik

3.Gün / 12 Şubat Salı

09.30-12.30        Stratejik Yönetim

14.00-17.00        Değişim Yönetimi

4.Gün / 13 Şubat Çarşamba

09.30-12.30        Değerlendirmede Davranışsal Boyut (EFQM Tabanlı)

14.00-17.00        YÖK Süreçlerinde Kalite