Verimlilik Paneli Gerçekleştirildi

Verimlilik Paneli Gerçekleştirildi

26 Nisan 2017

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kalite ve Verimlilik Paneli 8 Mayıs'da Ankara'da Gerçekleşti

Verimlilik Genel Mdürülüğü ve KalDer Ankara İşbirliği ile Verimlilik Haftası kapsamında "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kalite ve Verimlilik Paneli" 8 Mayıs tarihinde The Green Park Otel, Ankara'da gerçekleştirildi.

Panele Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın  Prof. Dr. Cevahir Uzkurt başkanlık yaptı. TCDD Genel Müdürü Sayın İsa Apaydın, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Genel Sekreteri  Dr. H. İbrahim Çetin veTürkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSEB)'den Dr. H. İbrahim Kayral konuşmacı olarak katıldı.