Kamu Kalite Sempozyumu

29 Mart 2018
Kamu Kalite Sempozyumu

29 Mart tarihinde gerçekleşen 19.Kamu Kalite Sempozyumu sonuç raporuna ulaşmak için tıklayınız. 

Özel sektörde müşteri, kamu sektöründe ise vatandaş odaklı yaklaşımların benimsenmesi hem ülkemizin rekabet gücünü hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için elzemdir. Vatandaşın ödediği verginin karşılığı olan kamu hizmetlerini sunarken azami kalitenin gösterilmesi, problemler karşısında pratik ve çözüm odaklı formüllerin sergilenmesi süreç ve strateji yaklaşımları gibi bütüncül yaklaşımları gerektirmektedir. Liderler, çalışanlar ya da iş birlikleri gibi farklı paydaş gruplarına gereken önemi gösteren, hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde yönetişimi öne çıkaran EFQM Mükemmellik Modeli, kamu kurumlarının etkililiğini ve hizmet kalitesini artıracaktır. Kurumun tüm paydaşlarını dikkate alan Mükemmellik Modeli, sektörlerin birbirine daha entegre olduğu günümüz koşullarında kamu kurumlarının dış ve iç çevre beklentilerini doğru bir şekilde alıp geleceğe yönelik eylem planlarını daha demokratik bir şekilde oluşturmalarını sağlayacaktır.

SEMPOZYUM PROGRAMI

08.30-09.30

Kayıt, Kahvaltı ve Etkileşim

09.30-09.50

Açılış Konuşması

Buket EMİNOĞLU PİLAVCI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer

 

09.50-10.15

Kurumsal Kültürün Dönüşümünde Mükemmellik Modeli (Sunum İçin Tıklayınız)

Nazmi KARYAĞDI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer Ankara Şubesi

10.15-10.20

Ödül Töreni

10.20-10.40

Çay-Kahve Arası

10.40-11.10

Gelişimi Mükemmellik Modeliyle Hızlandırmak: Kamu Sektörü İçin Yeni İpek Yolu (Sunum İçin Tıklayınız)

Bu oturumda, EFQM Mükemmellik Modelinin, kamu kurumlarının başarıyı yakalamasında ve dönüşümü gerçekleştirmesinde “yeni ipek yolunu” nasıl temsil ettiği ele alınacaktır. Dönüşümün sürükleyicisinin ne olduğunu ve Mükemmellik Modelinin, bu dönüşüm/değişim yönetimi sürecinde nasıl bir metodoloji sunduğunu anlamaya çalışacağız. Bu kapsamda mükemmellik yolculuğuna çıkan kamu kuruluşlarının yapması ve yapmaması gerekenleri, karşılaşılan zorlukları tartışacağız. Böylelikle katılımcılar, EFQM Mükemmellik Modelinin CAF deneyimi için önemli bir tamamlayıcı olduğunu daha iyi kavrama fırsatı bulacaktır.

Gianluca MULE, Operasyon Direktörü, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM)

Gianluca Mule halihazırda Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nda (EFQM) Operasyon Direktörü olarak çalışmaktadır. Başlıca sorumluluk alanları, portföy geliştirme ve KalDer’in de içinde olduğu iş birliği yapılan 46 ulusal kuruluşla olan ilişkilerin yönetimidir. Gianluca Mule, son zamanlarda eğitim ve operasyon bölümlerinde çalışmakla birlikle, geçmişte EFQM’in Bilgi Geliştirme Bölümü’nde -bu bölümdeki asıl görevi vaka geliştirmek ve bunları eğitim materyalleriyle bütünleştirmekti- analist olarak görev yapmıştır. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

11.10-11.40

 

Ortak Değerlendirme Çerçevesi CAF-2013: İlkeler, Arka Plan, Başlıklar (Sunum İçin Tıklayınız)

CAF, bir Toplam Kalite Yönetimi (TKY) aracıdır. CAF özellikle kamu sektöründe yer alan kuruluşlar için, onların özgünlükleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. CAF Modeli şu öncülden hareket eder: Vatandaş/müşteri, çalışan ve toplum alanlarında mükemmel sonuçlar, ancak ve ancak, iş birlikleri, kaynaklar ve süreçleri doğru bir şekilde yöneten, stratejik planlamayı bütüncül bir yaklaşımla kurgulayan liderlikle başarılabilir. Bu Modelin amacı, kuruluşlara farklı açılardan bakmak ve kamu kurumlarını mükemmellik kültürüyle tanıştırmaktır. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Patrick STAES, Kamu Yönetimi Uzmanı / CAF Uzmanı

Patrick Staes 1 Eylül 2017’de emekli olana kadar Belçika Federal Kamu Hizmeti Personeli & Örgütü’nde genel danışman olarak ve Hollanda Maastricht’de bulunan Avrupa Kamu İdareleri Enstitüsü’nde (EIPA) görevlendirilmiş uzman olarak çalışmıştır. Kamu yönetiminde kalite alanında birçok makale yayınlamıştır. Staes, halen yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa düzeyinde ve uluslararası seviyede etkin bir CAF uzmanıdır. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

11.40-12.10

Mükemmellik Modeli Uygulamaları (Sunum İçin Tıklayınız)

Naim ÇOBAN, Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Milli Güvenlik Akademisi 66. Dönem mezunu olup, ayrıca TODAİE 50. Dönem Kamu Diplomasisi Eğitim Programını tamamladı. İş hayatına ise Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde 25.01.1996 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı kurumda yaklaşık 11 yıl Müfettiş olarak, 3,5 yıl da Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yaptı. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

12.10-13.30

Öğle Yemeği

13.30-14.40

Kıyaslama Projesi: EFQM Mükemmellik Ödülü Kazanan Kamu Kurumlarından İyi Uygulamalar

KalDer Kıyaslama Uzmanlık Grubu, yürütmüş olduğu ortak kıyaslama projesinde Türkiye ve Avrupa Mükemmellik Ödülü kazanmış İETT, Nilüfer Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi’ni bir araya getirmiştir. Ortak kıyaslama projelerindeki temel yaklaşım, katılan kuruluşların örnek uygulamalarını diğer katılımcı kuruluşlarla paylaşmasıdır. Karşılıklı öğrenmeyi amaçlayan kıyaslama projesinde katılımcı kuruluşlarımızın öğrenmek istedikleri konular değerlendirilmiş ve altı konu belirlenmiştir. Kıyaslama ziyaretleriyle paylaşılan iyi uygulamalardan üçü sempozyumda paylaşılacaktır.

Oturum Başkanı: Tuğrul ÇELEBİ, KalDer Kıyaslama Uzmanlık Grubu Lideri

ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında Brisa AŞ’de İş Mükemmelliği sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında çalıştı. 1999-2002 yılları arasında KalDer'de Ulusal Kalite Hareketi ve Kıyaslama faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak tam zamanlı görev yaptı. 1992 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün kuruculuğunu yapan Yürütme Kurulunda yer aldı ve kuruldaki görevini 1999 yılına kadar sürdürdü. Halen KalDer Kıyaslama Uzmanlık Grubunun liderliğini yürütmektedir. 2002 yılından itibaren EFQM Mükemmellik Modeli ve kurumsal gelişim sistemleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

İETT: Performans Gelişim Sistemi

İETT 770 memur ve sözleşmeli personeli, yaklaşık 2300 işçi personeli ve yaklaşık 3000 taşeron personeli ile İstanbul halkının lastik tekerlekli toplu taşıma ihtiyacını karşılamaktadır. Memur ve sözleşmeli personelinin performansının ölçülmesi için 2012 yılında başlattığı çalışmaları sürekli iyileştirmeler ile günümüze kadar getirdi. İETT’de oluşturulan Performans Gelişim Sistemi (PGS) artık kurum kültürü olarak oturmuştur. PGS sistemi kişilerin performansını artırmaya odaklı olması ve herhangi olumsuz bir yaptırımı olmaması sebebiyle çalışanlar tarafından kolayca benimsenmiştir. Çalışanlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistem iyileştirmeleri, yaşayarak öğrenme çerçevesinde devam etmektedir.

Muzaffer YAVUZ, Personel Şube Müdürü, İETT

Kalite ve Akreditasyon Süreçlerinde Sakarya Üniversitesi Modeli

Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna  Süreci’ni destekleyen, süreçlerle yönetim modelini kullanan, birbiriyle bütünleşik çalışan modüllerden oluşan kalite odaklı bir yönetim bilgi sistemidir. SABİS Üniversite Yönetim Sistemi’nde, “Ölçemezsen bilemezsin, bilemezsin yönetemezsin” kavramına uygun olarak, tüm süreçlerde veriler ikinci bir işleme gerek olmadan, iş yaparken toplanmakta ve karar destek sistemleriyle PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) kalite yönetim yaklaşımı uygulanmaktadır. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, Rektör Yardımcısı, Sakarya Üniversitesi

1962 Sakarya doğumlu olan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. 1985 yılında İTÜ’de yüksek lisansını, 1994 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı.  1995 yılında Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) Yardımcı Doçent, 1999 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat alanında Doçent, 2005 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Anabilim dalında Profesör unvanını aldı. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

Nilüfer Belediyesi : EFQM Odaklı Süreç Yönetimi

Nilüfer Belediyesinde EFQM Odaklı Süreç Yönetim Sistemi çalışmalarında “Hizmet Sunum Etkililiği ve Verimliliği” stratejisi kapsamında, tüm paydaşların beklentilerini karşılayan, gerektiğinde aşan üstün performans seviyesini elde etmek ve sürdürmek amacıyla EFQM Mükemmellik modeline uygun olarak paydaş memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Derya ÖZGÖK, Strateji Geliştirme Müdürü, Nilüfer Belediyesi

1974 yılında Bursa’da Dünyaya gelen Derya Özgök, ilkokul, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli şirketlerde Müşteri Temsilciliği, Planlama Mühendisi, Kalite konusunda Eğitmen ve Danışman olarak görev aldıktan sonra, 2009 yılında Nilüfer Belediyesi’nde göreve başladı. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

14.40-15.00

Çay-Kahve Arası

15.00-15.20

Açılış Konuşması

Lütfi ELVAN, Kalkınma Bakanı

15.20-15.50

CAF İyi Uygulama Örneği: Kalite Yönetiminin Katma Değeri (Sunum İçin Tıklayınız)

Hessian Toprak Yönetimi ve Coğrafi Bilişim İdaresi’nde 10 yılı aşkın süredir modern bir yönetim döngüsünün yöntem ve araçları kullanılarak zorlukların üstesinden gelinmektedir. Ortak Değerlendirme Çerçevesi (CAF) ajans tarafından 15 yıldan fazla bir süredir referans Kalite Yönetim Modeli olarak kullanılmaktadır. Modern yönetim araçlarını kullanma etkileşimi, ortak değerlendirme çerçevesi, güçlü çalışan katılımı, kuruluşdaki TKY olgunluk anlayışını benimseme, kurumda sürekli gelişimin bir yoludur. Dolayısıyla, çok sayıda kaliteli olumlu çıktılar ve sonuçlar elde edilebilir. Öğrenilen dersler, temel engellerin neler olduğu ve başarıya nasıl ulaşıldığıdır.

Christoph HEHL, Kalite Bölüm Başkanı, Hessian Toprak Yönetimi ve Coğrafi Bilişim İdaresi

Mainz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden 1985 yılında Harita Mühendisi olarak mezun oldu. 1989 yılında başladığı Hessian Toprak Yönetimi ve Coğrafi Bilişim İdaresi’nde 2009 yılına kadar kurumsal gelişim, kalite, proje, süreç ve bilgi yönetimi konularında Proje Yöneticisi ve Başkanı olarak görev aldı. 2009 yılında bu yana aynı İdare’nin Kalite, Süreç, Proje Yönetimi Birimi’nin Başkanlığı görevini sürdürmektedir. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

15.50-16.10

Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar (Sunum İçin Tıklayınız)

Teknolojik devrim ve üretim ilişkilerindeki dönüşümün etkisi altında devlet-toplum-birey ilişkisi derinlemesine sorgulanıyor. Kamu yönetimi bütünlüğünü koruyabilmek ve insanın mutluluğunu sürdürülebilir kılmak için başarısı ispatlanmış yönetsel modelleri uyarlama, kamusallığı yeniden keşfetme ve yenilikçiliği odağına taşıma meydan okumaları ile karşı karşıya. Dünyanın neredeyse tüm ülkeleri bu durum karşısında makro düzeyden mikro düzeye farklı ve yenilikçi uygulamaları denemek konusunda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hevesli görünüyorlar. Hükümet sisteminin ve kamu yönetiminin temellerinin yeniden tanımlandığı şu günlerde Türkiye de bu gelişmeleri izleyecek, kendi özgün koşullarını evrensel standartlarda yeniden tanımlayacak, yenilikçi iyi uygulama örneklerini oluşturacak atmosferi yaratarak işe başlamak zorunda. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Doç.Dr.Savaş Zafer ŞAHİN, Dekan Yardımcısı, Atılım Üniversitesi İşletme  Fakültesi

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara İl Özel İdaresinde şehir plancısı ve proje yöneticisi olarak çalıştı. İngiltere The University of Kent’te ve ODTÜ’de yerel siyaset ve yerel yönetimler konuları üzerine iki yüksek lisans çalışması yaptıktan sonra doktora tezini Ankara Kentinde kent planlama siyaset ilişkisi ve enformel çıkar ağları üzerine yazdı. Halen Ankara’da Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tam zamanlı akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İlgi alanları içinde kamu yönetiminde yeniden yapılanma, kentsel siyaset, yerel yönetimler, kent planlama, stratejik planlama, katılımcı planlama, kent konseyleri, kentsel dönüşüm, e-devlet ve koruma planlaması, yaratıcılık ve yenilikçilik yer almaktadır. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

16.10-16.30

Mükemmellik Modeli Uygulamaları (Sunum İçin Tıklayınız)

Dünyanın birçok ülkesinde etkin bir şekilde uygulanan EFQM Mükemmellik Modelini, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek ve paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla; 2008 yılından bu yana uygulamaktayız. EFQM Mükemmellik Modelini uygulayıp ulusal ve uluslararası tanıma programlarında yerimizi alarak vatandaşlarımıza daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmetleri, sürekli iyileştirerek sunmak amacıyla kalite yolcuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Ender HORATA, Kalite Yönetim Temsilcisi, Tarsus Belediyesi

1974 Yılında Tarsus’ta doğdum. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi doğup büyüdüğüm Tarsus’ta tamamladım. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Lisans mezunuyum. Serbest Muhasebeci olarak başladığım özel sektördeki çalışma hayatıma, 2002 yılından bu yana Tarsus Belediyesi’nde devam etmekteyim. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

16.30-16.50

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması

Kişisel verilerin korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, ülkemizde 6698 sayılı Kanuna duyulan ihtiyaç, kanunun kapsamı ve kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının yükümlülükleri, kişisel verilerin aktarımı, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü, kişisel veri işleme envanteri, 6698 sayılı Kanunun kamu kurumlarına yansıması ele alınacaktır.

Mustafa ERBİLLİ, Veri Yönetimi Daire Başkanı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu

1975 yılında Kayseri’de doğan Mustafa ERBİLLİ, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 1998 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. (Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız)

16.50-17.00 Kapanış, Görüş ve Öneriler

 

 

 

 

Eğitmen: A.Berker TELEK, KalDer Eğitmeni

Tarih: 28 Mart 2018

Saat: 09.30-13.00

Yer: Katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

EFQM Mükemmellik Modeli: Kamu Kurumları İçin Yol Haritası

Vatandaşlarına daha iyi hizmet sunumu için EFQM Mükemmellik Modelini şimdiye kadar 55 ülkede 3.969 kamu kurumu uyguladı. Kamu sektöründen bir kuruluş EFQM Mükemmellik Modelini bir dönüşüm aracı olarak nasıl uygular ve ne tür bir yol haritası izlemelidir? Kuruluşun tüm paydaşlarını dengeli bir şekilde memnun etmeyi hedefleyen EFQM Mükemmellik Modeli, kamu kurumlarının etkililiğini ve hizmet kalitesini hangi yaklaşımlarla artırmayı hedefliyor? Kurumsal yapının dönüşümünde bu modelin avantajları nelerdir? Tüm bu soruların yanıtı ve KalDer olarak kamu kurumlarıyla yaptığımız çalışmaların içeriği 28 Marttaki çalıştayımızda… Bekliyoruz...                   

Eğitmen: Emre ALIÇ, PMI Ankara Direktörü (2016-17)

Tarih: 28 Mart 2018

Saat: 14.00-17.30

Yer: Katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

Kamuda Proje Yönetimi

İşbirliği: 

Bu çalıştayda, Proje Yönetimi Enstitüsü-PMI Türkiye’nin Gönüllü Danışmanları tarafından, PMI’ın Proje, Program ve Portföy Yönetim Standartları, bu standartların üzerinde kurgulanan pratikler ve en iyi uygulamalar örneklerle anlatılarak açıklanacaktır.

Özel sektörün rekabet koşullarına uymak için çok uzun süredir uygulamaya devam ettiği proje yönetim çalışmalarının, kamu Kurumlarında Kamu mevzuatına, ihtiyaçlarına ve taleplere cevap verecek şekilde nasıl özelleştirilebileceği örneklerle anlatılacaktır.

Katılımcıların paylaşacağı deneyimleri ve soruları da değerlendirilerek, Proje Yönetimi Süreçlerine nasıl geçilebileceği yani dönüşümün yol haritası adım adım tarif edilecektir.

ÇALIŞTAY KAYITLARIMIZ DOLMUŞTUR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

İşbirliği ve Sponsorlarımız                               

Konuşmacı Sponsorları   Destek Sponsoru   İşbirliği
                  

 

Kamu Kalite Sempozyumu’na Sponsor Olarak Neden Destek Vermelisiniz?

 • Son 10 yılda yaklaşık 4000 kişinin katıldığı Kamu Kalite Sempozyumu bürokratlar, siyasiler ve kamu çalışanları tarafından takip edilmiştir. Sempozyum, ülkemizde kamu sektöründe yönetim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan en büyük etkinlik olma özelliğine sahiptir.
 • Kamu Kalite Sempozyumu’nu destekleyerek ülkemizde eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri başta olmak üzere her türlü alanda yaşam kalitesini arttırmak için 25 yılı aşkın süredir büyük gayretlerle çaba harcayan bir sivil toplum örgütünü desteklemiş olacaksınız.

Sponsorluk dosyası için tıklayınız

Kamu Kalite Sempozyumu Stant Alanında Neden Yer Almalısınız?

Duyuru Gücü

 • Her yıl etkinliklerde yüzlerce sektör yöneticisini bir araya getiren KalDer’in 2000’den fazla üyesi ve sürekli güncellenen 12.000 kişilik bir veri tabanı bulunmaktadır.
 • KalDer veri tabanına, stant açan firmaların logolarının da bulunduğu e-bültenler, etkinlik tarihine kadar haftalık olarak iletilecektir.
 • Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey bürokratlar ve çalışanlardan oluşan geniş bir katılım olmaktadır.
 • Faaliyetlerin ve yayınların sergilenebilmesi için kaliteli bir platform sağlamaktadır.

Sektörle İlişkiler

 • Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz ile birebir görüşme imkanı sağlanmaktadır.
 • Sektörden kişileri bir araya getirme açısından başarılı bir organizasyon sağlanmaktadır.
 • Kamuda etkin firmalarla ve kuruluşlarla birlikte yer alarak marka bilinirliğini arttırmak için öncü bir platform oluşturulmaktadır.

Şartlar ve Bedeller

 • Katılım stant alanı ile sınırlı olacağından katılım talepleri başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
 • Stant görevlisi iki kişinin öğle yemeği ve çay kahve ikramları ile sempozyuma katılması serbesttir.
 • Stant alanı için m2 bedeli 200,00 TL’dir. En az 6 m2 alan kiralanabilir. Bedele KDV dahildir.

Stant Dosyası için tıklayınız

 

SEMPOZYUM KAYITLARIMIZ DOLMUŞTUR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

İletişim:

Mecit Odlukaya, Proje ve Gelişim Sorumlusu

Tel: 0312 447 48 68 - 11

E mail: mecit.odlukaya@kalder.org