Kamu Kalite Sempozyumu

23 Mart 2017
Kamu Kalite Sempozyumu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliği ile DEĞİŞİMİ YÖNETMEK ana temasıyla 23 Mart'ta düzenlenecek Kamu Kalite Sempozyumu hazırlıkları başladı

Sempozyum Programı

08.30-09.30 Kayıt

09.30-10.00 Sempozyum Açılış Konuşmaları

 • Nazmi Karyağdı, KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Buket Eminoğlu Pilavcı, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
 • İsmail Demir, Savunma Sanayi Müsteşarı

10.00-10.50 Kamu Sermayeli İşletmelerde Kalite ve Verimlilik Oturumu

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd.

 • Hayri Avcı, Türkiye Lokomotif ve Motor San.A.Ş., Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
 • Funda Ocak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

10.50-11.10 Çay, Kahve ve Sohbet Arası

11.10-12.15 Vatandaşın Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Yenilikçi Uygulamalar Oturumu

Oturum Başkanı: Nazmi Karyağdı, KalDer Ankara Şubesi YK Başkanı

 • Mehmet Selim Bağlı, SGK Başkanı
 • Mehmet Halis Bilden, AFAD Başkanı

12.15-13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.00- Azerbaycan Asan Hizmet Merkezi Özel Oturumu

 • Nigar Hüseyinova, E-Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Sosyal İnovasyonlar Bölümü Başdanışmanı

14.00-15.00 Savunma Sanayinde ve Bilişimde Değişimi Yönetenler Paneli

Panel Başkanı: Celal Sami Tüfekçi, SSM Müsteşar Yardımcısı

 • Ahmet Hamdi Atalay, Havelsan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
 • Temel Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü

15.00-15.15 Çay, Kahve ve Sohbet Arası

15.15-16.30 Kamuda Değişim Yönetimi ve Liderlik Paneli

Panel Başkanı: Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

 • Ömer Demir, ÖSYM Başkanı
 • Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı
 • Ömer Vardan, DEİK Başkanı

  

Tarih: 22 Mart 2017

Yer: SSM Toplantı Salonları

Saat: 09:30 – 12:30

Çalıştay Adı: Türkiye'de Kamu Yöneticileri İçin Planlama ve Etkili Zaman Yönetimi

ModeratörKutluhan Taşkın (Özgeçmiş için tıklayınız)

Profesyonel hayatta zamanı etkili kullanamamanın alternatif maliyeti hızla yükselmektedir. Kamu sektörü doğası gereği yeniliğin adaptasyonu konusunda özel sektörün gerisinden gelmektedir. Bununla birlikte 1980’lerden itibaren gelişmiş ülkelerde başlayan ve gelişmekte olan ülkelere de yayılan yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kamu sektöründe de gözle görülür bir değişim gözlenmektedir. Stratejik yönetim yaklaşımını merkeze alan bu anlayış kapsamında hedef kitle kamu yöneticileri olup, kısa ve orta vadede planlanmış olan hedeflere ulaşılmasında yöneticilerin performansı belirleyici olmaktadır. Bu da işlerin ve ilişkilerin stratejik bir biçimde organizasyon seviyesinde kurgulanması, takvimlendirilmesi ve belirli bir program dahilinde uygulanmasına bağlıdır. Bütün bunların gerçekleşebilmesi ve hedeflere yakınsanabilmesi, kurumsallaşma çerçevesinde her kademede yöneticiler tarafından zamanın etkili yönetilmesine ve çalışanların da buna uygun şekilde yönlendirilmesini gerektirmektedir.

Çalıştay Adı: Türkiye'de Kurumsal Stratejik Planlama

Moderatör: Fatih Yıldırım (Özgeçmiş için tıklayınız)

1980’li yıllardan itibaren hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler kamu yönetimini de derinden etkilemiş; kamu hizmeti ve kamu yönetimi anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. Yaşanan bu değişimde küreselleşme, hızlanan teknolojik gelişme, devletler arasındaki karşılıklı bağımlılığın giderek derinleşmesi, toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesi, demokratikleşme akımları, karar alma süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin gelişmesi gibi etmenler önemli rol oynamaktadır. Dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak vatandaşlar hizmetlerin zamanında, kaliteli ve hızlı olarak sunumunu talep etmeye başlamıştır.

Türkiye’de başta kamu hizmetlerinin zamanında, kaliteli ve hızlı olarak sunumu yanında kamu idarelerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, politika oluşturma kapasitesinin artırılması ve kurumsal düzeyde orta-uzun vadeli planlama yaklaşımının yerleştirilmesini temin etmek amacıyla kurumsal stratejik planlama yaklaşımı 10 yılı aşkın süredir uygulanmaktadır. Bu çerçevede kamu idarelerinin bir misyon temelinde belirledikleri vizyona ulaşabilmeleri için planlı yönetimi gerçekleştirmeleri, kamu yöneticilerinin alacakları yönetsel kararlarda planlı bir yaklaşım sergilemeleri ve kurumsal performansı kanıta dayalı olarak izlemeleri gerekmektedir.

Çalıştay Adı: Etkili İletişim

Moderatör: Devrim Aksu (Özgeçmiş için tıklayınız)

İş ve özel yaşamımızda iletişim becerinizi geliştirmek, üstesinden gelmeye çalıştığınız pek çok konuda sizleri destekleyecek ve hayatınızı daha keyifli hale getirerek yaşam kalitenizi artıracaktır. İletişim en basit tanımıyla bir mesajın karşı tarafa gönderilmesi, karşı tarafın bu mesajı alması, ve buna geribildirim vermesidir. Ancak tam ve doğru bir iletişimin gerçekleşmesi için mesaj doğru bir şekilde gönderilmeli, alıcı tarafından da tam ve doğru algılanması önemlidir. Katılmaktan keyif alacağınız bu çalıştayda etkili iletişimin temel unsurlarına değinerek, yaşam kalitenizi artıracak iletişim teknikleri üzerinde çalışacağız.

Kamu Kalite Sempozyumu’na Sponsor Olarak Neden Destek Vermelisiniz?

 • Son 10 yılda yaklaşık 4000 kişinin katıldığı Kamu Kalite Sempozyumu bürokratlar, siyasiler ve kamu çalışanları tarafından takip edilmiştir. Sempozyum, ülkemizde kamu sektöründe yönetim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan en büyük etkinlik olma özelliğine sahiptir.
 • Kamu Kalite Sempozyumu’nu destekleyerek ülkemizde eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri başta olmak üzere her türlü alanda yaşam kalitesini arttırmak için 25 yılı aşkın süredir büyük gayretlerle çaba harcayan bir sivil toplum örgütünü desteklemiş olacaksınız.

Kamu Kalite Sempozyumu Stand Alanında Neden Yer Almalısınız?

Duyuru Gücü

 • Her yıl etkinliklerde yüzlerce sektör yöneticisini bir araya getiren KalDer’in 2000’den fazla üyesi ve sürekli güncellenen 12.000 kişilik bir veri tabanı bulunmaktadır.
 • KalDer veri tabanına, stant açan firmaların logolarının da bulunduğu e-bültenler, etkinlik tarihine kadar haftalık olarak iletilecektir.
 • Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey bürokratlar ve çalışanlardan oluşan geniş bir katılım olmaktadır.
 • Faaliyetlerin ve yayınların sergilenebilmesi için kaliteli bir platform sağlamaktadır.

Sektörle İlişkiler

 • Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz ile birebir görüşme imkanı sağlanmaktadır.
 • Sektörden kişileri bir araya getirme açısından başarılı bir organizasyon sağlanmaktadır.
 • Kamuda etkin firmalarla ve kuruluşlarla birlikte yer alarak marka bilinirliğini arttırmak için öncü bir platform oluşturulmaktadır.

Şartlar ve Bedeller

 • Katılım stant alanı ile sınırlı olacağından katılım talepleri başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
 • Stant görevlisi iki kişinin öğle yemeği ve çay kahve ikramları ile sempozyuma katılması serbesttir.
 • Stant alanı için m2 bedeli 250,00 TL’dir. En fazla 6 m2 alan kiralanabilir. Bedele KDV dahildir

 

İletişim ve Kayıt için;

Online kayıt için tıklayınız

Oğuzhan Aydın, Proje ve Gelişim Sorumlusu

Tel: 0312 447 48 68 - 11

E mail: oguzhan.aydin@kalder.org