KalDer

KalDer, çağdaş yönetim kalitesi felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1990 yılında kurulmuştur. Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir olmak üzere 4 şubesi, İzmit, Çerkezköy ve Kayseri olmak üzere 3 temsilciliği vardır.

KalDer'in vizyonu, Cumhuriyetimizin 100. Yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ülkemizi çağdaş yaşam düzeyine ulaştırmak amacı ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM)'nın Ulusal İşbirliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği'nin küresel işbirliği ortağı (ASQ), Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesi, The Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni Türkiye'de imzalayan ilk kuruluş ve aynı zamanda Turkquality'nin Akredite ettiği Kalite ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığını yapmaktadır.

KalDer'in ana faaliyetleri arasında Türkiye Mükemmellik Ödülü, kalite ve yönetim alanındaki eğitimleri, Kalite Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu, Kıyaslama çalışmaları, Ulusal Kalite Hareketi ve Türkiye Müşterinin Sesi Ödülleri bulunmaktadır.

Rakamlarla KalDer

  • KalDer üye sayısı - 2.343
  • 7.428 eğitim ve çalıştay programı,126.355 kişi katılım
  • 24 yılda Kalite Kongresi'ne yaklaşık 54.750 kişilik katılım
  • Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan toplam üye sayısı 620,
  • Mükemmellik Aşamalarında Kararlılık sürecinde 99, Yetkinlik sürecinde 170, toplam 269 kuruluş belge aldı.
  • EFQM Mükemmellik Ödülünü kazanan 8'i Büyük, 15'i Başarı olmak üzere toplam 23 kuruluş,
  • Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Sayısı 268,
  • Türkiye Mükemmellik Ödülü kazanan kuruluş sayısı 52, Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü kazanan kuruluş sayısı 32, Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü kazanan kuruluş sayısı 7, toplamda 91 kuruluş,
  • Ödül sürecinde görev alan değerlendirici sayısı 2.431

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: http://www.kalder.org/kalderhakkinda.aspx?id=12