Atatürk'ün Askeri Dehası

Atatürk’ün ofisinde uzun yıllar çalışan Profesör Yusuf Hikmet Bayur; 1926 yazında bir akşam Reisicumhur’un dâhi kavramını şu şekilde tanımladığını aktarmıştır:

“Dâhi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes onlara delilik der."

Atatürk bunu söylerken hadiseleri doğru yönlendirmek için direnen ve haklılıkları ortaya çıkan kişilerin çabalarının ilk anda çılgınlık olarak değerlendirildiğini kastetmiştir ve büyük olasılıkla Çanakkale deniz harekâtında düşmanın çıkarma yeri konusunda ordu komutanıyla arasında geçen tartışmayı hatırlamıştır. Devamı İçin Tıklayınız