Logo Yazılım ve Logo İnsan Kaynakları Çözümleri

 

Logo Yazılım ve Logo İnsan Kaynakları Çözümleri

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım’da İK alanında odağımızı, sektörlerin dijital dönüşümüne öncülük etmek için insan kaynağını ve yeni nesil iş gücünü dönüştürmek olarak belirledik. 

2021 yılı sonunda çalışan sayımız 1.315 kişiye ulaştı. Ekibimizdeki yetenekleri tutmak ve yeni yeteneklerin Logo’ya katılmasını sağlamak amacıyla dijitalleşmeden faydalanarak çalışma deneyimini sürekli iyileştiriyor ve geliştiriyoruz. Tüm çalışanlarımızın kariyer yolculukları boyunca uygun yetkinlikler kazanmalarını sağlıyor ve gelişimlerini destekliyoruz.

Logo İK çözümlerinin temelini, insan kaynakları profesyonellerini ve çalışan deneyimini öne çıkartarak destekleyen süreçler tasarlamak oluşturuyor. Bu kapsamda 2 ayrı ürün grubumuz bulunuyor; ilki alışılagelmiş kurulum yönetimi olarak tanımlanan çözümler, ikincisi ise bulut, SAAS çözümlerimiz.

İşe alım süreçlerimizi, 2020 yılında şirketimize katılan Peoplise çözümü veya İşe alım yönetimi portallarımızla yürütüyoruz. Ardından ücret, performans notu gibi konuları en ince ayrıntısına kadar takip edilebilen özlük yönetimi modülümüz devreye giriyor. Ücret yönetimi Logo olarak en güçlü olduğumunuz alanlardan birisi.  Bordrolar, avanslar, harcırahlar, puantaja etki eden bütün değerler yasal ve yerel mevzuatlara uygun şekilde ücret yönetimiyle takip edilebiliyor. Çalışanlarımıza yönelik eğitimlerin kişiye özel tanımlanması, gelişiminin takip edilmesi, çıktılarının performans ve kariyer yollarına etkisi gibi süreçler de organizasyon ve yönetim şekline destek olacak şekilde kurgulanarak yönetiliyor. Zam ve bir sonraki yıla ilişkin maliyet belirleme dönemlerinde ise Logo ücret simülasyonu modelimiz, birden fazla maliyet senaryosu üzerinden çalışılmasını mümkün kılıyor, bu da zaman kazandırıyor. Raporlama çözümümüz zaman tasarrufu sağlayarak sık kullanılan verileri kolay anlaşılabilir görsel grafiklerle destekliyor. Satış tarafında ise firmaların yatırım maliyetlerini de göz önünde bulundurarak kurulum gerektiren ürünlerimizde “kullandıkça öde” yıllık kiralama modelinin yanı sıra alışılagelmiş lisansın kullanım hakkını satın alma seçeneğini de sunuyoruz.

Çalışan Markası Olarak Logo ve Hayata Geçirdiği Projeler

Ürün geliştirme birimleri tarafından uzun yıllardır kullanılan, 2008 yılında yalın üretim felsefesi ve çevik metodolojileri baz alarak geliştirdiğimiz Logo Agile Process Improvement System (LAPIS), artık ana işi teknoloji olmayan (non-IT) ekipler tarafından da kullanılabilecek şekilde uyarlandı. LAPIS for Business olarak kurgulanan süreç ile belirsiz, karmaşık ve değişken olan parametreleri, temel prensipler ile daha belirgin, sade ve planlamaya uygun hale getirmek amaçlanıyor.

İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi olarak biz de Ekim 2019 itibarıyla bu metodolojiyle çalışmaya başladık ve Logo Grubu bünyesinde LAPIS for Business metodolojisini benimseyen ilk “non-IT” birim olduk. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl Logo Yazılım İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimi olarak LAPIS for Business metodolojisi ile Türkiye’de ilk kez ana işi teknoloji olmayan bir birime verilen ISO 15504 Level 5 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi’ni aldık.

Öte yandan, bir çalışan markası olarak toplumumuzda dijital yetkinliklerin gelişmesini sağlamak üzere Logo Akademi kanalıyla eğitimler veriyor, dijital teknolojiler ve yazılım konusunda uzmanlar yetişmesine yönelik yatırım yapıyoruz. Ürün ve çözüm eğitimleri birimimiz, Logo iş ortakları ve müşterilerine ek olarak üniversite, lise ve meslek yüksekokulu öğrencilerine de eğitim sağlıyor. 2021 yılında toplam 2.828 kişi eğitim aldı ve akademide eğitim alanların toplam sayısı 9.000’in üzerine çıktı. Eğitim alan 1.500’ün üzerindeki öğrenci, bilişim sektöründe istihdam imkânı buldu, bireysel sertifikalı sayısı ise 2021 yılı sonunda 11.625’e ulaştı.

Logo olarak sürdürdüğümüz bir başka proje ise 2020 yılında lansmanı yapılan öğrenme odaklı kariyer gelişim modeli Logo GROW. Performans yönetimi, kariyer gelişimi, öğrenme & gelişim ve yedekleme olmak üzere 4 temel boyuttan oluşan GROW, Logoluların kendi kariyer yolculuklarını tasarlayabilmeleri ve bu yolculukta daha etkin bir rolde olmaları üzerine “Kariyerinin dümeninde sen varsın!” mottosuyla kurgulandı.

Özellikle teknoloji sektöründe genç yeteneklerin yurtdışındaki fırsatları değerlendirme eğilimiyle birlikte yeteneği elde tutmak ve çekebilmek daha da rekabetçi bir hal aldı. Biz Logo olarak bu konuyu çok önemsiyor ve genç yeteneklere gelişim imkanı sağlayacak istihdam olanakları sunmaya odaklanıyoruz. Bu çerçevede pandemi süreciyle birlikte tamamen online olarak gerçekleşen staj programımız LOG-in çatı markasını genişleterek tüm yıla yaydık ve LOG-in Winter, LOG-in Summer, LOG-in Junior ve LOG-in Bootcamp çalışmalarının süreçlerini tasarladık. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz LOG-in programlarından memnuniyetin %94 oranında olduğunu da özellikle belirtmek isterim.

2019 yılında hayata geçirdiğimiz insan ve organizasyonel dönüşüm stratejimizi bütünleyecek bir başka proje ise Lo-Go Dijital olarak adlandırdığımız dijital dönüşüm hamlesi oldu. Bu kapsamda dijital dönüşüm parametrelerimizi 4 bacaklı (Dijital düşünce yapısı, Bilgi, Çeviklik ve Süreçler) bir model üzerine oturttuk. Dijitale yatkınlık, koçluk, öğrendiğini unutup yerine yenisini koyabilme gibi becerilerin gelişmesini ilk bacak, dijital iş yetkinliklerini geliştirmek, veri güvenliği, siber güvenlik, ürünlerimizle ilgili konularda gelişimi sağlamak ve bilgi düzeyini artırmak konusunu ikinci bacak olarak belirledik. Üçüncü bacak uzak çalışma modeline kolay uyum sağlamalarını ön plana çıkarmak, AGILE yani çevik yazılım geliştirme, proje yönetimi ve organizasyon kurma yetisi kazandırmak oldu. Son olarak da müşteri süreçlerinden bizim süreçlerimize kadar dijital dönüşümle beraber nelerin değiştiğini veya değişmesi gerektiğini kavramak olarak tanımladığımız Süreçler konusuna odaklandık.

Logo olarak, hızla değişen, dönüşen ve yoğun bir rekabete sahne olan bilişim sektöründe sürdürülebilir bir başarıya fırsat eşitliği ilkesiyle ulaşılacağına inanıyor ve bu kapsamda çeşitlilik ve dahiliyet odaklı çalışmalarımıza verdiğimiz önemi “Klavye sesinin cinsiyeti yoktur” yaklaşımıyla ifade ediyoruz. Kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bu anlayışımız sonucunda kadın çalışan oranımız %44’e, üst yönetimde çalışan kadın oranımız ise %50’ye ulaştı. Küresel düzeyde örtüşen Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UNWEPs) imzacısı olmaktan da memnuniyet duyuyoruz.