Saya Grup İnsan Kaynakları Direktörü Kezban Sancak Elay

Saya Grup İnsan Kaynakları Direktörü Kezban Sancak Elay:

ÖNCE İNSAN

“GÜÇLÜ DEĞERLER, GÜÇLÜ GELECEK”

1- Saya Grup kimdir, Saya Grup’u kısaca tanıtır mısınız?

Saya Grup, uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgilerini farklı sektörlerde de değerlendirmek amacı ve ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenerek, AR-GE, istihdam ve ihracata katkı vermek arzusuyla, 2006 yılında kuruldu.

“Önce insan” anlayışı temelinde, insana değer veren adımlarla kurulan Saya Grup bünyesinde Folkart, Pharmactive, Volt Elektrik Motorları, Volt Teknoloji ve Volt Redüktör şirketleri yer alıyor. Saya Grup olarak, insanımız için yaşam alanları, insanlığın sağlıklı yaşaması için ilaç üretim tesisleri, geleceğin şekillenmesinde önemli bir adım olarak motor fabrikaları, teknoloji ve inovasyon içeren markalarımız ile geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Alt yükleniciler hariç 2.200 kişinin istihdam edildiği bir grubuz.

Ülkemizin aydınlık ve güçlü yarınlarının üretimle şekilleneceğinin bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve 'Güçlü Değerler Güçlü Gelecek' hedefimize emin adımlarla ilerlerken Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan Ar-Ge, ihracat ve istihdama katkıda bulunuyor, eğitim ve sosyal dayanışma politikalarını destekleyen, yaşam kalitesini yükselten alanlara yatırım yapmaya devam ediyoruz.

2- 2022 İK ajandanızda neler var?

Öncelikle maddeler halinde sıralamak isterim.

•          Çalışan Deneyimi ve İşveren Markası

•          Saya Kampüs

•          Yeni Nesil Performans Yönetimi OKR –SAYA Focus

•          Dijitalleşme

•          Yetenek Yönetimi, Genç Yönetim Kurulu

Çalışan Deneyimi ve İşveren Markası

Çalışan Deneyimi, Saya Grup olarak bizim “Önce İnsan” temelli anlayışımız içinde öncelikli odak alanlarımızdan biri. Çalışanımıza işe yerleştirmeden bizimle birlikte olduğu süreçte iyi bir deneyim yaşatmak için tüm süreçlerimizi özenle tasarlarız. Bizim için Çalışan Deneyimi, tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın yaşam kalitelerini iyileştirilmesi için harekete geçme demektir. Çalışan Deneyimini şirket değerlerimiz üzerinden tanımlar ve geliştiririz.

Değerlerimizden hareketle; İnsan, en önemli değerdir. ‘Yol arkadaşlarımız’ ile ilişkimiz; ‘güvene, sevgiye, saygıya’ dayalıdır; varlıkları ve emekleri çok değerlidir. Yetkin, dürüst, doğru insanlarla çalışmak; temel ilkemizdir ve onların mesleki deneyimlerini sürekli geliştirmek, işimizin parçasıdır. İşimizde, insana yönelik kararlarımızda; ‘liyakat, farklılıklara saygı, adalet’ belirleyicidir. Böylece kişilere değil, ilkelere bağlılığını sağlarız.

Buradan hareketle “Seninle Biriz Çalışan Markası” üzerinde çalışmalarımıza başladık. Çalışan görüşleri anketi ve GPTW anketi sonuçlarında şirket çalışanlarımızın verdiği cevaplara göre tüm şirketlerimizdeki ortak güçlü yönler “Sürdürülebilir Gelecek” ve “Kurum İtibarı” olmuştu. Yine aynı çalışmalara göre tüm şirketlerimizdeki ortak fırsat alanı ise “Takım Çalışması” ve “Katılım”dı. Marka adımızdaki “Sen” sürdürülebilir gelecek ve kurum itibarına; “Biriz” takım çalışması ve katılıma yönlendirme yapıyor. Seninle Biriz markası Saya Grup ve iştiraklerinin geçmişten bugüne getirdiği, bugünden de geleceğe taşıyacağı “İz Bırakmak”, “İnsanlığa Fayda Sağlamak” ve “Birlikte Başarma Duygusu” etrafında şekillenen bir markadır.

Saya Kampüs

Saya Grup ve bünyesindeki şirketlerimizde öğrenen organizasyon kültürünü yaratarak gelişimin sürekliliğini sağlamak amacıyla Saya Kampüs’ü kurduk. Saya Kampüs ilk olarak 2021 yılında faaliyete geçti. Bugüne kadar online, yüzyüze çok sayıda eğitim ve webinar gerçekleştirdik. Bu eğitimlere her kademe ve görevden çalışanlarımızı dahil etmiş olduk.

Saya Kampüs bünyesinde oluşturduğumuz Okullarımızla, uzmanlıklarımızı geliştirdik. (Satış, Üretim, Liderlik, İnsan Kaynakları, Üretim Okulu, İç eğitmen Okulu, )  Ayrıca, çalışanlarımızın sadece teknik ve mesleki değil, kişisel gelişimden, yönetsel becerilere kadar gelişimlerine fırsat oluşturduk. Bu noktada dışarıdan sağlanan profesyonel desteklerin yanı sıra alanlarında uzman 66 çalışma arkadaşımız da iç eğitmenlerimiz olarak grubumuzun eğitim çalışmalarında aktif rol almaktadır.

Yeni Nesil Performans Yönetimi Okr – Saya Focus

Yeni Nesil Performans Uygulaması OKR ile performans sürecimizi tekrar ele almış olduk.  OKR ile aşağıdan yukarıya çalışanların kendi amaç ve anahtar gösterge önerilerini oluşturabilmeleri ile kapsayıcı ve inisiyatif sağlayan bir ortam yaratmış olmaktan çok memnunuz.

Takımların bir arada, yöneticilerin çalışanları ile birebir en az ayda bir gerçekleştirdiği Check Ins görüşmelerinde artık neden olmadı sorusunu değil, neyi iyi yaptık, neleri daha iyi yapabilirdik, farklı ve yeni neler katabiliriz ve en önemlisi birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi soruyoruz.

Saya merkez ve Volt Teknoloji şirketimizde gerçekleştirdiğimiz pilot uygulama ile bu alanda Best Practice olma yolunda ilerliyoruz.

İyi yetişmiş, OKR Koçlarımız da süreçte hem doğal temsilcilerimiz hem de benimsenme ve etkinlikte fark yaratanlarımız takım arkadaşlarımız oldu.

Amacımız pilot uygulamamızdan öğrendiklerimizle 2023 yılından itibaren tüm grup şirketlerimizde yeni nesil performans OKR Uygulamasını yaygınlaştırmaktır.

Dijitalleşme

İş değerlemeden yetenek yönetimine, yeni nesil performans OKR den Saya Kampüse, kariyer planlamadan çalışan deneyimine kadar her alanda süreçlerimizi dijitalleştirme sürecine girdik. 2022 yılında İK yazılımımızı ve performans sistemimizi değiştirdik, süreçlerimizi hızlandırmak için öncelikli olan birçok iş akışlarımızı iş akış yönetim sistemine taşıdık. 

Yetenek Yönetimi

Bizim için yetenek nedir ile başlayayım isterseniz. Bizim için yetenek işinde, liderliğinde, müşteri memnuniyetinde iletişiminde “fark yaratandır”.

Birlikte Gelişiyoruz projemizle herkesin kendi içindeki saklı cevheri ortaya çıkarmak, potansiyeli keşfetmek ve/veya geliştirmek adına bilimsel, güvenilirlik ve geçerliliği kanıtlanmış envanterlerle desteklenen değerlendirme merkezi çalışmaları ile yetenek havuzlarımızı oluşturuyoruz.

Kendini Keşfet gelişim programı ile uzman çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemeyi, İnsan Odaklı Koçvari Liderlik programları ile liderlerimizin koçluk yetkililiklerini geliştirmeleri için gelişim programları düzenliyoruz.

Grubumuzda 30 yaş altı genç çalışanlarımız ve üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yönetim Kurulu ekibi ile yenilikleri gençlerin gözünden takip edebilmek, gençlerin perspektifinden faydalanmak, gençlerin yönetim kararlarına katılmaları, yeni fikir/proje geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

3- Saya Grup kurumsallaşma yolculuğu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Saya Grup’ta ortak deneyimlerle geleceğin çok daha güzel bir hale geleceğini düşünüyoruz.

Saya Grup Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak amacıyla 5 ayrı komite kuruldu. Saya Grup Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan, Saya Grup ve iştiraklerinin çok seslilik ve şeffaflık ilkesine dayanılarak yönetilen komitelerimiz; Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırım Komitesi, Ortaklık Hakları Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Denetim Komitesi’dir.

Tüm bu adımlar daha öncede bahsettiğim gibi genç ve dinamik bir şirket olarak, geleceğe emin adımlarla yürümemiz için atılıyor. Klasik bir aile şirketi olmanın çok ötesinde bulunduğumuz her alanda ülkemize ve insanımıza fayda sağlayacak işlere imza atıyoruz. Profesyonel yaklaşımlarla, geçmişimizden gelen kültür ve iş ahlakını birleştiriyoruz.

4- Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Saya Grup, bünyesinde yer alan Folkart, Pharmactive ve Volt Elektrik Motorları ile birlikte dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna üye oldu. Saya Grup ve bünyesindeki şirketler UN Global Compact’a üye olarak, “Sürdürülebilir Güçlü Gelecek” için önemli bir adım atmış oldu.   

Saya Grup ve bünyesindeki Folkart, Pharmactive ve Volt Elektrik Motorları, UN Global Compact’ta imzacı olarak, “Çevre, Finans, Toplum” temelli sürdürülebilir çalışmalara 2 bin civarındaki çalışanıyla birlikte imza atacak. UN Global Compact ile Saya Grup, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı hale getirecek. Saya Grup, UN Global Compact’in 10 ilkesini benimseyerek grubun gelecek stratejisini ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için gönüllülük esasıyla çalışacağımızı kamuoyuna duyurduk.

Saya Grup olarak “Sürdürülebilir Güçlü Gelecek Manifestosu”nu da kamuoyu ile paylaştık. Söz konusu manifestoda, “Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bütünleştirdiğimizi” vurguladık. Manifestoda, “Mevcut kaynakların toplum, çevre ve grup şirketleri için en verimli şekilde kullanılacağına” dikkat çekildi.

Yine “Sürdürülebilirlik” kapsamında, Saya Grup olarak dünya genelinde 54 ülkede eş zamanlı yürütülen İklim Hedefi Hızlandırma Programı kapsamında da adımlar atmaya hazırlanıyoruz. UN Global Compact’in üye şirketlerini net sıfır hedefine ulaştırmak ve bu hedefe giden yoldaki çabaları hızlandırmak amacıyla başlattığı “İklim Hedefi Hızlandırma Programı”nın (Climate Ambition Accelerator) yeni dönem programı kapsamında yeni hedefler belirlemek için strateji ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Hatta bu doğrultuda bazı adımlar da attık diyebilirim.

Kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi’nin yanı sıra Pharmactive, Volt Motor ve Folkart şirketlerimizde de Sürdürülebilirlik Komitelerimiz bulunuyor.