A3 Raporlama

A3 Düşünme-Raporlama Nedir ve Adımları Nelerdir?

A3 düşünme veya raporlama; planla, uygula, kontrol et ve önlem al (PUKÖ) olarak bildiğimiz sürekli iyileştirme döngüsünü temel almaktadır. A3 düşünce denmesinin sebebi ekibin iyileştirmeyi takip ederken A3 boyutunda bir kağıt kullanmasından kaynaklanır. Bu kağıt belli bölümlere ayrılarak kullanılır ve her bir bölüm bir adımı ifade eder.

A3 raporlama temel olarak problem çözme için kullanılırken aynı zamanda, önerilerin anlatılmasında ve tüm sürecin ifade edilmesinde de kullanılır.

PUKÖ döngüsünde olduğu üzere A3 düşünce, belli adımları takip eder. A3 düşünce adımlarında sınırsız sayıda problem çözme ve analizi araçlarını kullanabileceğimizi de unutmamalıyız. Şimdi sekiz aşamadan oluşan ve her biri için bir bölüm kullandığımız A3 raporlamaya birlikte bakalım

1. Problemin belirlenmesi ve doğrulanması: Birinci bölümde ifade edilen bu aşamada, problem açıklığa kavuşturulur ve verilerle desteklenerek doğrulanır. Bu blok problemin tanımlanıp doğrulanmasıyla tamamlanır.

2. Problemin alt detaylarına ayrıştırılması: Birinci bölümde belirlenen problem, çözülmesi kolay alt konulara ayrıştırılır. Bu blok odaklanılacak alanın veya alanların veriler ışığında belirlenmesiyle tamamlanır.

3. Hedefin belirlenmesi: Ekip başarının ne olacağını bu aşamada belirler. Birinci bölümde belirlenen problem ve veriler ışığında gelişme hedefi konur. Bu bölüm hedefin konmasıyla tamamlanır.

4. Kök nedenlerin belirlenmesi: 2. bölümde belirlenen odak alanları kullanılarak, kök nedenler analiz edilir ve tanımlanır. 4. bölüm kök neden analizi araçlarının kullanılması ve kök nedenlerin açıklığa kavuşturulmasıyla tamamlanır.

5. Çözümlerin belirlenmesi: 4. bölümde belirlenen kök neden analizleri doğrultusunda çözümler belirlenir. Çözümler özellikle kök nedenleri adreslerken, aynı zamanda birinci bölümde belirtilen problemi de çözmelidir. Bu bölüm çözümleri sağlayacak araç ve yöntemlerin belirlenmesi ile tamamlanır.

6. Çözümlerin takibi: Bu 6. bölümde, 5. bölümde belirtilen her bir çözümün durumu takip edilir. 6. Bölüm, her bir önlem ve güncelleme başarıya ulaştığında tamamlanır.

7. Süreç ve sonuçların doğrulanması: Yapılan aksiyonlar doğrultusunda, çözümlerin sonuçları izlenir. Bölüm 1’deki veriler kullanılarak, bölüm 5’teki çözümlerin, süreci iyileştirip iyileştirmediği kontrol edilir. Bu bölüm, ilk bloktaki verilerin devamının girilmesiyle tamamlanır.

8. Başarılı sürecin standartlaştırılması: 7 bölümde doğrulanan, başarılı sonuçlar onaylandıktan sonra, süreç standartlaştırılır. Sekizinci bölüm, sürecin standartlaştırılması görevi yapılınca tamamlanır.

Kaynakça:

www.asq.org

KalDer ekip çalışmaları ve problem çözme teknikleri eğitim notları

Ekip çalışmaları ödül süreci