Altı Sigma Kuşakları ve DMAIC Ne Anlama Geliyor?

Altı Sigma Kuşakları, Uzmanlar-Şampiyonlar… Tüm Bunlar Ne Anlama Geliyor?

Her seviyede Altı Sigma uzmanı vardır ve her biri farklı bir rol oynamaktadır. Uygulamalar ve roller değişebilir olsa da kimlerin ne yapacağı konusunda temel bir kılavuz aşağıda sunulmuştur.

Proje seviyesinde kara kuşaklar, uzman kara kuşaklar, yeşil kuşaklar, sarı kuşaklar ve beyaz kuşaklar vardır. Projeleri yürütenler ve iyileştirmeler yapanlar bu kişilerdir.

Uzman Kara Kuşak: Kara Kuşak ve Yeşil Kuşakları eğitir, koçluk yapar. Altı Sigma projelerinde temel ölçütleri belirleme ve stratejik yön verme gibi işlevler üstlenir. Kuruluştaki Altı Sigma projelerinin iç danışmanıdır.

Kara Kuşak: Problem çözme projelerini yönlendirir. Proje ekiplerine eğitim verir ve koçluk yapar.

Yeşil Kuşak: Kara Kuşak projeleri için veri toplama ve analiz etme konusunda yardımcı olur. Yeşil Kuşak projelerini veya takımlarını yönetir.

Sarı Kuşak: Projelere ekip üyesi olarak katılır. Süreç iyileştirmeleri ile projeleri destekler.

Beyaz Kuşak: Genel projeleri destekleyen yerel sorun çözme ekipleri içinde çalışabilir, ancak bir Altı Sigma proje ekibinin parçası olmayabilir. Temel Altı Sigma kavramlarını bir farkındalık perspektifinden anlar.

Her projenin organizasyonel desteğe ihtiyacı vardır. Altı Sigma yöneticisi ve şampiyonu, projelerin seçilmesi ve dağıtımında görev alır. Üst yönetim olarak, projelerin başarılı olmasını, kuruma değer katmasını ve organizasyon planına uymasını sağlarlar.

Şampiyonlar: Organizasyonel dağıtım planı oluşturmak ve bireysel projeleri tanımlamak için şirketin vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve metriklerini çalışanlara aktarırlar. Kaynakları sağlar ve engelleri ortadan kaldırırlar.

Yöneticiler: Organizasyonun kültür ve vizyonu çerçevesinde Altı Sigma programının stratejik odağını oluşturarak genel uyumu sağlarlar.

DMAIC – Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir ve Kontrol Et

DMAIC, süreçleri iyileştirmek için kullanılan veri odaklı bir kalite stratejisidir. Altı Sigma yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır ancak genel olarak bağımsız bir kalite iyileştirme prosedürü olarak ya da yalın gibi diğer süreç iyileştirme girişimlerinin bir parçası olarak uygulanabilir.

DMAIC, süreci oluşturan beş aşama için bir kısaltmadır:

Define- Tanımla: Sorunu, iyileştirme faaliyetini, iyileştirme fırsatını, proje hedeflerini ve müşteri (iç ve dış) gereksinimlerini tanımlayın.

Measure-Ölç: Süreç performansını ölçün. 

Analyze-Analiz Et: Sapmanın kök nedenlerini, zayıf performansı (kusurları) belirlemek için süreci analiz edin.

Improve-İyileştir: Kök nedenleri ele alarak ve ortadan kaldırarak süreç performansını artırın. Kök nedenleri ele alarak ve ortadan kaldırarak süreç performansını yükseltin.

Control-Kontrol Et: Geliştirilmiş süreci ve gelecekteki işlem performansını kontrol edin.

DMAIC süreci varlığını, Juran tarafından teşvik edilen kalite iyileştirmeye yönelik proje yaklaşımına borçludur.

Çeviren: Senem Güner, Genel Sekreter, KalDer Ankara Şubesi

Kaynak: (ASQ Web Sitesi) http://asq.org/learn-about-quality/six-sigma/overview/dmaic.html

Kaynak: (ASQ Web Sitesi) http://asq.org/learn-about-quality/six-sigma/overview/belts-executives-champions.html