BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2020 EFQM MODELİ’NİN 17 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI BAĞLANTISI
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları onur kırıcı yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin yerini almıştır. Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.
EFQM Modeli 1991 yılında ilk duyurulduğu dönemde sürdürülebilirlik kavramlarıyla olan ilişkisini temel aldığı değerler üzerinden ortaya koymuştur. Bu değerler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1953) ve Avrupa Sosyal Şartında (1961) açıklanan ve Türkiye’nin de dahil olduğu tüm Avrupa ülkeleri tarafından imzalanan belgelerin özünü oluşturmaktadır. EFQM Modeli sürdürülebilir değer yaratma yolunda hangi noktada olduğunuzu ölçerek kuruluşunuzun başarılı olmasına yardım etmekte, mevcut darboğazları ve muhtemel çözümleri anlamanıza yardımcı olarak ilerlemenize ve kuruluşunuzun performansını önemli ölçüde iyileştirmenize olanak sağlamaktadır.
EFQM ayrıca kuruluşların BM hedeflerini desteklemede rol oynayabileceğinin bilincindedir ve bu hedefler de EFQM Modelinin 2020 sürünümünü şekillendirmeye yardımcı olmuştur.

Söz konusu Küresel Hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için bireysel ve kurumsal desteğimiz şart.

Bu amaçla sizlerle 2020 yılı boyunca her ay sosyal medya hesaplarımızdan bir ya da iki tane BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni paylaşacağız. hem ne ifade ettiğini hem de bu hedeflerin gerçekleşmesine nasıl katkı sağlayabileceğimizi ileteceğiz.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.un.org.tr/belgeler/surdurulebilir-kalkinma-hedefleri/

1-Yoksulluğa Son: Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması. Tüm dünyada 700 milyonun üzerinde insan aşırı yoksulluk içinde temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Siz de etki alanınızda ekonomik fırsatları destekleyebilir, çevrenizdeki yoksullar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. 

2-Açlığa Son: Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi. Günümüzde her akşam 795 milyon insan yatağa aç giriyor. Bu sayıya 2050 yılına kadar 2 milyar insan daha eklenmesi bekleniyor. Siz de ev, iş ve mahalle yaşantınızda değişikliğe gidip küçük çiftçileri ve pazarları destekleyebilir, daha sürdürülebilir gıdaları tercih edebilir, gıda israfı ile mücadele edebilirsiniz. www.zerohungerchallenge.org katılarak daha fazla nasıl katkı yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam: Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve mutluluğun her yaşta desteklenmesi. Sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler devam ediyor. Hala yılda 5 milyondan fazla çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Sağlıklı ve mutlu olmak bir insan hakkıdır ve sadece zenginlerin değil, herkesin en üst standartta sağlık hizmetine ulaşması ve sağlıklı olması gerekir. En basit olarak çocuklarınızı aşılatmak yoluyla kendi sağlığınızı güçlendirerek ve koruyarak işe başlayabilirsiniz. 

4-Nitelikli Eğitim: Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi. Eğitim bir çok SKH'nin gerçekleşmesinin anahtarıdır. İnsanlar nitelikli eğitim alabildiklerinde yoksulluk girdabından da kurtulabilirler. Gelişmekte olan ülkelerin üçte biri okullaşmada kız ve erkek çocuk oranlarını eşitleyebilmiş değil. Alt Sahra bölgesi ve Batı Asyaʼda kız çocukları hem ilk hem de orta öğrenimde engellerle karşılaşıyor. Eğitimdeki bu engeller genç kızların istihdam şanslarını da azaltıyor. Çalıştığınız kurumları, eğitim araçları ve altyapısına yatırım yapmaya teşvik edebilirsiniz. 

5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının konumlarının güçlendirilmesi. Kadınlar ve kız çocukları dünyanın potansiyelinin yarısını oluşturuyor ancak kadınlar hala dünya ortalamasına göre erkeklerden %24 daha az maaş alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkıdır. Kız çocuklarının eğitimine yatırım ve evlenme yaşlarını ileriye almak, harcanan her liraya karşılık 5 katı, kadınlar için gelir getirici programlara yatırım ise 7 katı olarak geri dönüş elde etmek demektir. Eğer bir kadınsanız, fırsat eşitliğinin önüne konan bilinçli ya da bilinçsiz görünür ve görünmez engelleri ortadan kaldırmak için mücadele edebilirsiniz. Eğer bir erkekseniz, kadınlar ve kız çocukları ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışabilir, sağlıklı, saygılı bir ilişkiyi kucaklayabilirsiniz.

6-Temiz Su ve Sanitasyon: Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması. Her gün yaklaşık 1,8 milyar insan temiz olmayan su içiyor. 2,4 milyar insan, tuvalet gibi temel sıhhi koşullardan mahrum yaşıyor. Siz de Ayrıca Dünya Su Günü ve Dünya Tuvalet Günü vesilesiyle paylaşımlar yaparak sıhhi koşulların önemi hakkında farkındalık yaratabilirsiniz.

7-Erişilebilir ve Temiz Enerji: Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması. İyi düzenlenmiş bir enerji sistemi başta iş dünyası, ilaç ve eğitim, tarım, altyapı, iletişim ve yüksek teknoloji olmak üzere tüm sektörlere destek sağlar. Dünyaʼda, sürdürülebilir enerji altyapısına yatırımların 2030 yılına kadar üç kat artırılarak 1,25 milyar $'a çıkarılması gerekiyor. İş dünyası hidro-elektrik kaynaklarını kullanarak, biyoenerji ve elektrik talebini yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak ekosistemleri koruyabilir. Sizler de kullanmadığınız zaman elektrikli aletlerinizi fişten çekebilir, bisiklet kullanabilir, karbon emisyonunu azaltmak için toplu taşımayı tercih edebilirsiniz. 

8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi. Yoksulluk ancak düzenli ve iyi ücret veren istihdam sayesinde yok edilebilir. Yaklaşık 2,2 milyar insan 2$ olarak belirlenen aşırı yoksulluk sınırının altında gelir elde ediyor. Üretken istihdam ve “insan onuruna yakışır” işler adil bir küreselleşme ve yoksullukla mücadele için anahtardır. 

9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi.  Yaklaşık 1,15 milyar insan düzenli telefon hizmetlerinden yararlanamıyor. 2,5 milyar insan temel sıhhi koşullardan mahrum. 800 milyon insan suya erişim sorunu yaşıyor. Kalkınmakta olan ülkelerde tarım üretiminin ancak yüzde 30ʼu işlenmiş gıdaya dönüştürülebiliyor. Sanayinin sizin hayatınıza
ve refahınıza olan etkisini düşünerek sosyal medyayı karar alıcılardan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine öncelik vermelerini istemek için kullabilirsiniz.

10-Eşitsizliklerin Azaltılması: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması. Gelir, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel tercih, ırk, etnik köken ve dini inançları nedeniyle insanlar arasında ortaya çıkan eşitsizlikler dünyanın dört bir yanında hala varlığını sürdürüyor. En eski demokrasiler bile ırkçılık, homofobi ve dini hoşgörüsüzlükle başa çıkmaya çabalıyor. Siz de en azından çevrimiçi zorbaları şikayet edebilir, internette yorumlarda taciz ya da sataşma fark ederseniz bunu gerekli yerlere bildirebilirsiniz.

11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması. Günümüzde 3,5 milyar insan şehirlerde, bunların 828 milyonu gecekondularda yaşıyor ve bu sayı artıyor. Şehirlerde kullanılan enerji ihtiyacı yükseliyor. Şehirler dünya yüz ölçümünün %3ʼünü kapsıyor. Enerji tüketiminin %60-80ʼi ve karbon salınımının %75ʼi şehirlerde gerçekleşiyor. Siz de yaşadığınız şehrin yönetiminde aktif rol üstlenebilir, Kent Konseylerinde görev alabilirsiniz.

12-Sorumlu Üretim ve Tüketim: Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması. Tüketim alışkanlıklarında yapılacak basit değişiklikler dahi toplum için önemli sonuçlar doğurabilir. Örneğin, her yıl üretilen gıdanın 1/3'ü çöpe atılıyor. Bunların bir kısmı üretim, satış ve nakliyat sırasında gerçekleşiyor. Günümüzde tekstil, tarımdan sonra suları en fazla kirleten ikinci sektördür. Siz de en azından ev ve işyerinizdeki ampülleri enerji tasarruflularıyla değiştirebilir, alışveriş için kendi plastik olmayan çantanızı kullanabilir, plastik su şisesi ve karton bardak yerine kendi termosunuzu yanınızda taşıyabilirsiniz.

13-İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi. İklim değişikliği insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor ve Dünyaʼnın ve insanların geleceğini tehdit ediyor. Dünya 2015 Aralık ayında Paris anlaşmasını kabul ederek ilk anlamlı adımı atmış oldu. Böylece tüm ülkeler ilkim değişikliği ile mücadele için adım atmayı taahhüt etti. Yapılabilecek çok şey var ancak en azından aracınızın bakımını düzenli yaptırabilirsiniz. Böylece çevreye daha az zararlı gaz salınımı olacaktır. Ayrıca çalıştığınız kurumların konuya hasasiyet göstermesi için ilk adımı atan olabilrsiniz.

14-Sudaki Yaşam: Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı. Denizlerin sağlığını korumak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını ve adaptasyonu kolaylaştırır. Denizlerdeki atık birikintilerinin seviyesinin artması büyük bir çevre ve ekonomi sorununa dönüşüyor. Sadece sürdürülebilir deniz ürünleri satın alarak siz de bu hedefin ulaşılamsına katkı sağlayabilirsiniz. www.seafoodwatch.org uygulamasını indirerek sürdürülebilir deniz ürünlerini öğrenebilirsiniz.

15-Karasal Yaşam: Ormanların sürdürülebilir kullanımı, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi. Ormanlar karaların %31'ini kaplıyor. Ormanların kara canlılarının %80ʼinin yaşam alanları olduğunu biliyor musunuz? Bilinen 8,300 hayvan türünün %8ʼinin soyu tükendi. %22'si ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Dönüşüme katkı yaparak, sürdürülebilir şekilde üretilen yerel ürünlere dayanan bir beslenme şekli seçerek, sadece ihtiyacımız olanı tüketerek, ısınma ve mutfakta verimli enerji seçeneklerini kullanarak enerji tüketimini azaltarak katkıda bulunabilirsiniz. 

16.Barış ve Adalet: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası. Kalkınma Hedeflerinin hepsinde ilerleme kaydedebilmemiz için dünyanın dört bir yanında nitelikli eğitim, sağlık hizmeti verebilen, ekonomik politikalar üretebilen ve çevreyi koruyan etkin ve herkesi kucaklayan kamu kurumlarına ihtiyacımız var. Herkesi kucaklayacak toplumların inşasını savunarak etnik kökeni, dini, cinsel tercihi veya siyasi görüşü ne olursa olsun insanlara saygıyla yaklaşarak bu hedefin gerçekleşmesini destekleyebilirsiniz. 

17.Hedefler İçin Ortaklık: Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması. Hepimiz aynı gemideyiz. 17 Hedeften oluşan Gündem evrenseldir ve kalkınmış olsun, kalkınmakta olsun tüm ülkeleri kimseyi dışarıda bırakılmamaya çağırmaktadır. Siz de worldtop20.org sayfasına kayıt olarak hem farklı gruplarla irtibat kurabilir hem de kendi tecrübenizi başkalarına aktarabilirsiniz.

@kureselamaclar #herkeseanlat