Kıyaslama

Kıyaslama, bir şirketin kendi performansını en başarılı şirketleri referans alarak kıyasladığı, şirketlerin bu performans seviyelerine nasıl ulaştıklarını gözlemlediği ve bu verileri kendi performanslarını artırmak için kullandıkları bir tekniktir. Kıyaslanabilen konuların içinde stratejiler, çalışma sistemleri ve iş süreçleri bulunmaktadır.

Kıyaslama, üretilen ürünlerin, hizmete sunulan servislerin ve iş süreçlerinin birden fazla operasyonel yönü ile sektöründe lider olarak bilinen şirketlerle kıyaslanarak değerlendirilmesi sistemine denir. Kıyaslama, kendi şirketinizin benzer firmalara göre nasıl kıyaslandığını anlamınıza yardımcı olur. Bu bilgi kazanımı, şirketinizi kıyasladığınız firmanın sizden farklı bir sektörde bulunmasına veya farklı bir müşteri grubuna hitap etmesine rağmen geçerlidir.

Ek olarak, “kıyaslama”, size geliştirmeniz gereken alanları, sistemleri ve süreçleri teşhis etmekte yardımcı olur. Bu gelişim artış gösteren (devamlı) veya dramatik yani iş sürecini yeniden yapılandırma gerektiren bir gelişim olabilir.

 

Kıyaslama iki ayrı kategoride sınıflandırılır:

  • Teknik Kıyaslama – Proje tasarım personeli tarafından gerçekleştirilir ve spesifik olarak lider şirketlerin ürün ve hizmetleri ile kendi üretim ve hizmetlerinizi kıyaslamak ve mevcut potansiyellerini tespit etmek için yapılır.

 

  • Rekabetçi Kıyaslama – Bir şirketin, diğer lider rakip şirketlere kıyasla ne kadar iyi (veya kötü) performans sergilediğini kavrayabilmek amacıyla, şirketin ürünleri ve hizmetleri ile bağlantılı olan özellikler, fonksiyonlar veya değerler göz önünde bulundurularak yapılan kıyaslamaya denir. Örneğin, 1 ile 4 arası, 4 ün en iyi puan olduğu bir ölçekte, müşteriler şirketinizin ürün ve hizmetlerini rakiplerinize göre nasıl sıralandırır? Eğer somut veriler elde edilemez ise pazarlama, süreç ve tasarım çabaları yanlış yöne yönlendirilmiş olur. 

Kaynak: asq.org