W. Edwards Deming’in Kalite Yönetimi İçin 14 Maddesi

Deming’in kalite yönetimi için 14 maddesi, yani toplam kalite yönetimini uygulamanın ana konsepti, şirketlerin kalite ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir takım yönetim uygulamasıdır.

 

Deming’in 14 maddesi şöyledir:

 1. Ürün ve hizmetleri geliştirmek için istikrarlı bir amaç yaratma
 2. Yeni filozofiyi (amacı) benimseme
 3. Kalite elde etmek için denetlemeye bağlı kalmayı durdurma
 4. İşi fiyat etiketi ile ödüllendirmeyi durdurmak; bunun yerine tek bir tedarikçi ile çalışarak toplam üretim maliyetini minimuma indirme
 5. Planlama, üretim ve hizmet alanlarının tüm süreçlerini devamlı geliştirme
 6. İşin yapılma sürecinde eğitim tesis etme
 7. Liderliği benimseme
 8. Korkuyu yok etme
 9. Personel alanları arasındaki bariyerleri yıkma
 10. İş gücü için slogan, uyarı ve teşvik edici sözleri giderme
 11. Yönetim için rakamsal amaçları, iş gücü için ise rakamsal kotaları elimine etme
 12. İnsanların emek ve işçilik gururlarını zedeleyen bariyerleri kaldırma ve yıllık liyakat derecelendirme sistemini kaldırma
 13. Herkes için etkin bir eğitim ve bireysel gelişim sistemi oluşturma
 14. Şirketteki herkesi işe koyarak, dönüşümü başarma

 

Toplam kalite yönetimini daha efektif bir şeklide uygulayabilmek için bu 14 madde tüm şirketler tarafından uygulanabilir. Toplam kalite yönetim sistemi filozofisi olarak Deming’in işleri, toplam kalite yönetimi ve onun takipçisi olan kalite yönetim sistemleri için kurucu bir niteliktedir.

 

     

 

 

 

 

  W. Edwards Deming'in Krizden Çıkış adlı kitabına ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.