18.İK Kongresi'nin Ardından Logo Yazılım Fonksiyonel Çözümler Satış Müdürü Özge Yiğit ile Yaptığımız Röportaj

27.07.2021

Dijitalleşmenin ivmelenmesiyle birlikte insan kaynakları alanında da birçok değişim yaşanıyor. Kısaca bu değişimlerden bahseder misiniz?

11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'u küresel bir salgın ilan ederek derin bir belirsizlik döneminin ve bunun getirdiği hızlı adaptasyon sürecinin resmi başlangıcını yapmış oldu. Pandemi sürecinde yaşadığımız tüm dönüşümleri “pandemik dönüşüm” olarak adlandırıyorum. Bu süreç uzun zamandır konuştuğumuz dijital dönüşümün önemini kavramamızda, iş dünyasının yeniden şekillenmesinde ve dönüşümün hızlanmasında bir mihenk taşı oldu. Pandemik dönüşüm ile insan kaynakları ekiplerinin öncelikleri de son yıllarda konuştuğumuz konu başlıklarımız da değişti. Teknolojiye en uzak olan şirketler, bireyler dahi artık bu sürecin içerisine dahil oldu. Genel olarak değerlendirdiğimizde dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar yaşanan bu sürece hızlıca adapte olurken dönüşüm yapmayı öteleyen firmaların ise zorlandığını söyleyebiliriz.

İnsan kaynakları açısından baktığımızda, İK süreçlerinin son 20 yılda farklılaştığını gözlemliyoruz.  Şirketler, sadece personel yönetimi yapan firmalar olmaktan çıkıyor ve artık öğrenen organizasyonlar kuran, tüm işe alım, mülakat süreçlerini uzaktan video konferans yöntemleri ile gerçekleştiren firmalara evriliyorlar. Adayların doğru pozisyonlara yerleştirilmesinin yanı sıra, adaya şirket hakkında bir deneyim yaşatan alışılagelmiş performans yönetimi yerine, proje, zaman, süreç bazlı performans sistemleri kuran, kişiye özel kariyer patikaları tasarlayan insan kaynakları ekipleri var artık. Bu dönüşümle birlikte önceliklerimiz de değişmeye başladı. Kuşak çatışmasını en aza indirmeyi, çalışanların iş/yaşam dengelerini kurmalarına destek olmayı hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını korumayı artık daha çok önemsiyoruz.

Bahsedilen değişimi araştırma sonuçlarından da gözlemliyoruz. PwC’nin 2017 yılında yaptığı insan kaynaklarındaki dijitalleşme araştırmasının sonucuna göre; 2017 yılında çalışmaya katılan firmaların yaklaşık yüzde 55’i, iş süreçlerini manuel bir şekilde yürüttüğünü bu alanda bir dijitalleşmeye sahip olmadığını belirtmişti. Yüzde 34’lük kısmı ise sadece bir ya da iki sürecini dijitalleştirdiğini, yüzde 11’i birden fazla sürecinin birbiriyle entegre bir şekilde çalıştığını beyan etmişti. Ancak, hem yakın zamanda bu başlıkta yayınlanmış farklı araştırma sonuçları, hem de sektör bağımsız Logo olarak bizlerle dijitalleşme adına irtibata geçen firmaların artışından İK dönüşümünün daha hızlı olacağını gözlemliyoruz.

 

Tüm bunların yanı sıra böylesine bir dönemden sonra iş dünyası bazı alışkanlıklarını değiştirecek ve bu çerçevede sektörlere göre farklılaşan yeni uygulamalar da söz konusu olacak. 5 kuşağın bir arada olduğu günümüzde öncelikle liderlik yetkinliklerinin bu dönüşümü her kuşakla yürütebilecek şekle evrilmesi gerekiyor. Bu dönüşümün içeriğinde elbette uzaktan ve esnek çalışma unsurları olduğu gibi Endüstri 4.0 ve 5.0 farkındalığının olması, yeni roller ve çalışma şekilleri tasarlayabilme, şu an içinden geçtiğimiz dönem gibi bilinmeyen durumları yönetebilme, ekiplerin motive tutulabilmesi gibi yetkinlikler de öne çıkıyor.

Logo Yazılım olarak İK çözümleriniz ve yeni nesil fonksiyonlarından bahseder misiniz?

Logo Yazılım, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Romanya, Hindistan ve Frankfurt’ta yaklaşık 1200’den fazla çalışanla 39 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Yüzde 66’sı halka açık bir şirket olarak Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılım üreticisiyiz. 90 binden fazla müşterimize hizmet sunuyoruz ve her sene 7000’den fazla yeni müşteriyi de ekosistemimize dâhil ediyoruz. Müşterilerimize ERP’den insan kaynaklarına, müşteri ilişkileri yönetiminden e-devlet süreçlerine, iş analitiğinden depo yönetim sistemlerine kadar birbiriyle entegre 60’tan fazla uçtan uca çözümler sağlıyoruz. 37 yıllık tecrübemizle ve piyasada800’den fazla iş ortağıyla hizmet üretiyoruz.  

İK tarafındaki çözümlerimizden kısaca bahsetmek gerekirse; çözümlerimizi geliştirirken İnsan Kaynakları profesyonellerini ve  çalışan deneyimini öne çıkartarak destekleyen süreçler tasarlamayı önemsiyoruz. Ürün segmentasyonumuzu 2’ye ayırıyoruz. Birincisi, alışılagelmiş kurulum yönetimi olarak tanımladığımız çözümler, ikincisi ise hayatımıza giren bulut, SAAS çözümlerimiz.

İK süreçleri işe alım noktasından başlar. Bu süreçleri hem işe alım tarafındaki portallarımızla hem de 2020 yılında şirketimize katılan Peoplise çözümü ile yapmak mümkün. Doğru adayı doğru pozisyonla eşleştirmek kadar ilgili adaya şirketimizle ilgili yaşattığımız deneyim de çok önemli. Bu noktada her türlü işe alım, görüşme, eşleştirme ve kişinin görüşme tarihçesini tutma gibi işlemler için işe alım yönetimi portallarımız kullanılabiliyor. Kişinin işe alınmasının ardından ücreti, performans notu gibi konuları en ince ayrıntısına kadar takip edilebilen özlük yönetimi modülümüz var. Bu veriler de tamamen KVKK’ya uyumlu bir şekilde saklanıyor, bu nedenle son derece güvenli bir şekilde özlük yönetimini veri girişi sağlanabiliyor.

 Ücret yönetimi Logo olarak en güçlü olduğumunuz alanlar arasında yer alıyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyondan fazla çalışan kişinin bordro süreçlerini bordro ürünlerimizle yönetiyoruz. Bordro süreçleri, avanslar, harcırahlar, puantaja etki eden bütün değerler yasal ve yerel mevzuatlara uygun şekilde ücret yönetimiyle takip edilebiliyor.

Hem yönetim tarafından hem de çalışan tarafından sıkı bir şekilde takip edilen diğer önemli bir konu ise  izin yönetimi. Logo olarak geliştirdiğimiz çözümlerimizle çalışanlar kendi izinlerini portallar sayesinde girebiliyor, yöneticileri bunları onaylayıp reddedebiliyor. Aynı zamanda ekibin izin takibi de gant şeması üzerinden yapılabiliyor.

Çalışanların öğrenim yolcukları, eğitimlerin kişiye özel tanımlanması, gelişiminin takip edilmesi, çıktılarının performans ve kariyer yollarına etkisi hem çalışan hem de işveren için değerlidir. Tüm bu süreçleri organizasyon ve yönetim şeklinize destek olacak şekilde kurgulayabilir, yönetebilirsiniz.

İK profesyonellerinin operasyonel yüklerini hafifletmek temel amaçlarımızdan biri. İnsan kaynakları biriminin en uzun çalıştığı dönemler zam ve bir sonraki yıla ilişkin maliyetlendirme dönemleri. Logo olarak ücret simülasyonu modelimizle birden fazla maliyet senaryosu üzerinden çalışılmasını mümkün kılıyoruz.

Yine ürünlerimiz için geliştirdiğimiz portallarımız sayesinde bordro görüntüleme, izin takibi, performans görüntüleme, eğitim talebi vb. süreçlerin içerisine çalışanlar da katılabiliyor.  Çalışanların, kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girişler yaparak bordrolarını görüntüleyebildiği, kalan izinlerini takip ettiği ve eğitim, performans gibi çalışana yansıyan verileri görüntüleyebildiği çözümler sunuyoruz.

İnsan kaynakları birimde en çok zaman alan işler arasında raporlama yer alıyor. Sunduğumuz çözümle raporlamanın zamandan tasarruf yapılarak gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Örneğin her insan kaynakları çalışanının elinin altında olması gereken turn over raporlar, kadın, erkek, yaş, çalışan sayısı gibi raporlar vardır. Kolay anlaşılabilir görsel grafiklerle desteklenen, farklı yerden verileri harmanlayarak tahminleme yapılmasına olanak vererek programlarla da entegre bir şekilde çalışılmasını sağlıyoruz.

Satış yöntemlerimizde ise firmaların yatırım maliyetlerini de göz önünde bulundurarak farklı alternatifler sunuyoruz. Kurulum gerektiren ürünlerimizde kullandıkça öde dediğimiz yıllık kiralama bedelleri üzerinden satış yöntemimizin yanı sıra, alışılagelmiş lisansın kullanım hakkını satın alma yönünde de satış yöntemimiz bulunuyor.

Bulut teknolojileri İK süreçlerinde neleri değiştiriyor?

İK dönüşümünden bahsediyorsak son yıllarda gündemimizde olan ve bundan sonra da gündemimizde kalacak olan bulut teknolojilerden de bahsetmemiz gerekir.

Bulut dönüşümle donanım, kurulum, servis bakım gibi süreçleri artık hayatımızdan çıkarmaya başlayacağız. Böylece abonelik sistemiyle ürünü, hizmeti kullanmayı mümkün kılıyoruz. Veri kaybı yaşamadan, saklanması gereken veriler için önlem alınmasına gerek kalmadan Logo güvencesi altında saklıyor ve siber saldırılara karşı koruyoruz.

Logo olarak geliştirdiğimiz çözümlerimiz yerel ve yasal mevzuata da uyumlu. Aynı zamanda ürünün içerisindeki kolay kullanım sihirbazıyla birlikte abone olan şirkete göre özelleştirerek hemen kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Ürünün içerisinde özel yetki tanımları yapabildiği gibi, işin en önemli kısmı gelişmiş ve detaylandırma raporlarla birlikte de şirketiniz adına karar alma mekanizmalarınızı destekliyoruz.

Bu zorlu ve hızlı dönüşüm sürecinde Logo olarak neler yaptınız, bu süreci nasıl yönettiniz?

Logo olarak İnsan ve organizasyonel dönüşüm stratejimizi; “çevik, yaratıcı, yenilikçi, verimli ve sürekli ilerleme kültürünün benimsendiği çalışan deneyimi odaklı, iyi liderlerin ekipleri koçlukla geliştirdiği bir işveren markası olmak” üzerine kurguluyoruz. Yeni nesil Login staj programımız, uzaktan çalışırken bu programın dijital olarak devam etmesi, ekiplerimize her gün çoğaltarak getirdiğimiz dijital eğitim ve gelişim fırsatları, liderlerimize dijital çağda liderlikle ilgili sağladığımız gelişim süreçleri, yenilikçiliği teşvik etmek için anlık ve değer bazlı ödüllendirme sistemlerimiz bu stratejinin en önde gelen aksiyonları.

Dijital dönüşüm özellikle insan kaynaklarında  en önemli odak alanlarımızdan biri. Pandemi süreciyle beraber pek çok şirket uzaktan çalışmak durumunda kaldı. Biz de 2019 yılında hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm hamlemizle, Dijital Dönüşüm parametrelerimizi 4 bacaklı (Dijital düşünce yapısı, Bilgi, Çeviklik ve Süreçler) bir model üzerine oturttuk. Logo Yazılım olarak yeteneklerimizi bu çerçeve ile paralel bünyemize katmak ve yetiştirmek bizim öncelikli amacımız. Yazılım alanında faaliyet gösteren ve çevikliğin temel bir yetkinlik olarak tanımlandığı Logo’da çevik ve dijital öğrenme çalışmalarımız da hız kazanmış durumda.

11 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan çalışmaya başladık ve bununla birlikte pek çok konuda güncellemeler yaptık.  “Uzaktan çalışma” dönemine ek olarak “esnek saat uygulamasına” geçtik. Bu sayede Logolular, uzaktan çalışma döneminde bireysel veya ailevi ihtiyaçları doğrultusunda çalışma saatlerini ve zamanı daha verimli kullanabiliyorlar.

 Uzaktan çalışmaya geçtiğimiz dönemden itibaren geliştirdiğimiz çözümleri birebir de bizler de deneyimliyoruz. Logo olarak dijital dönüşümü sadece insan ya da sadece teknolojiyle sınırlandırmıyoruz yoldaşlıkla yapılacak bir gelişme olarak görüyoruz. Buna uygun çözümlerle de her zaman müşterilerimizin yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Dijitalleşmenin ivmelenmesiyle birlikte insan kaynakları alanında da birçok değişim yaşanıyor. Kısaca bu değişimlerden bahseder misiniz?

11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'u küresel bir salgın ilan ederek derin bir belirsizlik döneminin ve bunun getirdiği hızlı adaptasyon sürecinin resmi başlangıcını yapmış oldu. Pandemi sürecinde yaşadığımız tüm dönüşümleri “pandemik dönüşüm” olarak adlandırıyorum. Bu süreç uzun zamandır konuştuğumuz dijital dönüşümün önemini kavramamızda, iş dünyasının yeniden şekillenmesinde ve dönüşümün hızlanmasında bir mihenk taşı oldu. Pandemik dönüşüm ile insan kaynakları ekiplerinin öncelikleri de son yıllarda konuştuğumuz konu başlıklarımız da değişti. Teknolojiye en uzak olan şirketler, bireyler dahi artık bu sürecin içerisine dahil oldu. Genel olarak değerlendirdiğimizde dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar yaşanan bu sürece hızlıca adapte olurken dönüşüm yapmayı öteleyen firmaların ise zorlandığını söyleyebiliriz.

İnsan kaynakları açısından baktığımızda, İK süreçlerinin son 20 yılda farklılaştığını gözlemliyoruz.  Şirketler, sadece personel yönetimi yapan firmalar olmaktan çıkıyor ve artık öğrenen organizasyonlar kuran, tüm işe alım, mülakat süreçlerini uzaktan video konferans yöntemleri ile gerçekleştiren firmalara evriliyorlar. Adayların doğru pozisyonlara yerleştirilmesinin yanı sıra, adaya şirket hakkında bir deneyim yaşatan alışılagelmiş performans yönetimi yerine, proje, zaman, süreç bazlı performans sistemleri kuran, kişiye özel kariyer patikaları tasarlayan insan kaynakları ekipleri var artık. Bu dönüşümle birlikte önceliklerimiz de değişmeye başladı. Kuşak çatışmasını en aza indirmeyi, çalışanların iş/yaşam dengelerini kurmalarına destek olmayı hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını korumayı artık daha çok önemsiyoruz.

Bahsedilen değişimi araştırma sonuçlarından da gözlemliyoruz. PwC’nin 2017 yılında yaptığı insan kaynaklarındaki dijitalleşme araştırmasının sonucuna göre; 2017 yılında çalışmaya katılan firmaların yaklaşık yüzde 55’i, iş süreçlerini manuel bir şekilde yürüttüğünü bu alanda bir dijitalleşmeye sahip olmadığını belirtmişti. Yüzde 34’lük kısmı ise sadece bir ya da iki sürecini dijitalleştirdiğini, yüzde 11’i birden fazla sürecinin birbiriyle entegre bir şekilde çalıştığını beyan etmişti. Ancak, hem yakın zamanda bu başlıkta yayınlanmış farklı araştırma sonuçları, hem de sektör bağımsız Logo olarak bizlerle dijitalleşme adına irtibata geçen firmaların artışından İK dönüşümünün daha hızlı olacağını gözlemliyoruz.

Tüm bunların yanı sıra böylesine bir dönemden sonra iş dünyası bazı alışkanlıklarını değiştirecek ve bu çerçevede sektörlere göre farklılaşan yeni uygulamalar da söz konusu olacak. 5 kuşağın bir arada olduğu günümüzde öncelikle liderlik yetkinliklerinin bu dönüşümü her kuşakla yürütebilecek şekle evrilmesi gerekiyor. Bu dönüşümün içeriğinde elbette uzaktan ve esnek çalışma unsurları olduğu gibi Endüstri 4.0 ve 5.0 farkındalığının olması, yeni roller ve çalışma şekilleri tasarlayabilme, şu an içinden geçtiğimiz dönem gibi bilinmeyen durumları yönetebilme, ekiplerin motive tutulabilmesi gibi yetkinlikler de öne çıkıyor.

Logo Yazılım olarak İK çözümleriniz ve yeni nesil fonksiyonlarından bahseder misiniz?

Logo Yazılım, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Romanya, Hindistan ve Frankfurt’ta yaklaşık 1200’den fazla çalışanla 39 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Yüzde 66’sı halka açık bir şirket olarak Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılım üreticisiyiz. 90 binden fazla müşterimize hizmet sunuyoruz ve her sene 7000’den fazla yeni müşteriyi de ekosistemimize dâhil ediyoruz. Müşterilerimize ERP’den insan kaynaklarına, müşteri ilişkileri yönetiminden e-devlet süreçlerine, iş analitiğinden depo yönetim sistemlerine kadar birbiriyle entegre 60’tan fazla uçtan uca çözümler sağlıyoruz. 37 yıllık tecrübemizle ve piyasada800’den fazla iş ortağıyla hizmet üretiyoruz.  

İK tarafındaki çözümlerimizden kısaca bahsetmek gerekirse; çözümlerimizi geliştirirken İnsan Kaynakları profesyonellerini ve  çalışan deneyimini öne çıkartarak destekleyen süreçler tasarlamayı önemsiyoruz. Ürün segmentasyonumuzu 2’ye ayırıyoruz. Birincisi, alışılagelmiş kurulum yönetimi olarak tanımladığımız çözümler, ikincisi ise hayatımıza giren bulut, SAAS çözümlerimiz.

İK süreçleri işe alım noktasından başlar. Bu süreçleri hem işe alım tarafındaki portallarımızla hem de 2020 yılında şirketimize katılan Peoplise çözümü ile yapmak mümkün. Doğru adayı doğru pozisyonla eşleştirmek kadar ilgili adaya şirketimizle ilgili yaşattığımız deneyim de çok önemli. Bu noktada her türlü işe alım, görüşme, eşleştirme ve kişinin görüşme tarihçesini tutma gibi işlemler için işe alım yönetimi portallarımız kullanılabiliyor. Kişinin işe alınmasının ardından ücreti, performans notu gibi konuları en ince ayrıntısına kadar takip edilebilen özlük yönetimi modülümüz var. Bu veriler de tamamen KVKK’ya uyumlu bir şekilde saklanıyor, bu nedenle son derece güvenli bir şekilde özlük yönetimini veri girişi sağlanabiliyor.

 Ücret yönetimi Logo olarak en güçlü olduğumunuz alanlar arasında yer alıyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyondan fazla çalışan kişinin bordro süreçlerini bordro ürünlerimizle yönetiyoruz. Bordro süreçleri, avanslar, harcırahlar, puantaja etki eden bütün değerler yasal ve yerel mevzuatlara uygun şekilde ücret yönetimiyle takip edilebiliyor.

Hem yönetim tarafından hem de çalışan tarafından sıkı bir şekilde takip edilen diğer önemli bir konu ise  izin yönetimi. Logo olarak geliştirdiğimiz çözümlerimizle çalışanlar kendi izinlerini portallar sayesinde girebiliyor, yöneticileri bunları onaylayıp reddedebiliyor. Aynı zamanda ekibin izin takibi de gant şeması üzerinden yapılabiliyor.

Çalışanların öğrenim yolcukları, eğitimlerin kişiye özel tanımlanması, gelişiminin takip edilmesi, çıktılarının performans ve kariyer yollarına etkisi hem çalışan hem de işveren için değerlidir. Tüm bu süreçleri organizasyon ve yönetim şeklinize destek olacak şekilde kurgulayabilir, yönetebilirsiniz.

İK profesyonellerinin operasyonel yüklerini hafifletmek temel amaçlarımızdan biri. İnsan kaynakları biriminin en uzun çalıştığı dönemler zam ve bir sonraki yıla ilişkin maliyetlendirme dönemleri. Logo olarak ücret simülasyonu modelimizle birden fazla maliyet senaryosu üzerinden çalışılmasını mümkün kılıyoruz.

Yine ürünlerimiz için geliştirdiğimiz portallarımız sayesinde bordro görüntüleme, izin takibi, performans görüntüleme, eğitim talebi vb. süreçlerin içerisine çalışanlar da katılabiliyor.  Çalışanların, kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girişler yaparak bordrolarını görüntüleyebildiği, kalan izinlerini takip ettiği ve eğitim, performans gibi çalışana yansıyan verileri görüntüleyebildiği çözümler sunuyoruz.

İnsan kaynakları birimde en çok zaman alan işler arasında raporlama yer alıyor. Sunduğumuz çözümle raporlamanın zamandan tasarruf yapılarak gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Örneğin her insan kaynakları çalışanının elinin altında olması gereken turn over raporlar, kadın, erkek, yaş, çalışan sayısı gibi raporlar vardır. Kolay anlaşılabilir görsel grafiklerle desteklenen, farklı yerden verileri harmanlayarak tahminleme yapılmasına olanak vererek programlarla da entegre bir şekilde çalışılmasını sağlıyoruz.

Satış yöntemlerimizde ise firmaların yatırım maliyetlerini de göz önünde bulundurarak farklı alternatifler sunuyoruz. Kurulum gerektiren ürünlerimizde kullandıkça öde dediğimiz yıllık kiralama bedelleri üzerinden satış yöntemimizin yanı sıra, alışılagelmiş lisansın kullanım hakkını satın alma yönünde de satış yöntemimiz bulunuyor.

Bulut teknolojileri İK süreçlerinde neleri değiştiriyor?

İK dönüşümünden bahsediyorsak son yıllarda gündemimizde olan ve bundan sonra da gündemimizde kalacak olan bulut teknolojilerden de bahsetmemiz gerekir.

Bulut dönüşümle donanım, kurulum, servis bakım gibi süreçleri artık hayatımızdan çıkarmaya başlayacağız. Böylece abonelik sistemiyle ürünü, hizmeti kullanmayı mümkün kılıyoruz. Veri kaybı yaşamadan, saklanması gereken veriler için önlem alınmasına gerek kalmadan Logo güvencesi altında saklıyor ve siber saldırılara karşı koruyoruz.

Logo olarak geliştirdiğimiz çözümlerimiz yerel ve yasal mevzuata da uyumlu. Aynı zamanda ürünün içerisindeki kolay kullanım sihirbazıyla birlikte abone olan şirkete göre özelleştirerek hemen kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Ürünün içerisinde özel yetki tanımları yapabildiği gibi, işin en önemli kısmı gelişmiş ve detaylandırma raporlarla birlikte de şirketiniz adına karar alma mekanizmalarınızı destekliyoruz.

Bu zorlu ve hızlı dönüşüm sürecinde Logo olarak neler yaptınız, bu süreci nasıl yönettiniz?

Logo olarak İnsan ve organizasyonel dönüşüm stratejimizi; “çevik, yaratıcı, yenilikçi, verimli ve sürekli ilerleme kültürünün benimsendiği çalışan deneyimi odaklı, iyi liderlerin ekipleri koçlukla geliştirdiği bir işveren markası olmak” üzerine kurguluyoruz. Yeni nesil Login staj programımız, uzaktan çalışırken bu programın dijital olarak devam etmesi, ekiplerimize her gün çoğaltarak getirdiğimiz dijital eğitim ve gelişim fırsatları, liderlerimize dijital çağda liderlikle ilgili sağladığımız gelişim süreçleri, yenilikçiliği teşvik etmek için anlık ve değer bazlı ödüllendirme sistemlerimiz bu stratejinin en önde gelen aksiyonları.

Dijital dönüşüm özellikle insan kaynaklarında  en önemli odak alanlarımızdan biri. Pandemi süreciyle beraber pek çok şirket uzaktan çalışmak durumunda kaldı. Biz de 2019 yılında hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm hamlemizle, Dijital Dönüşüm parametrelerimizi 4 bacaklı (Dijital düşünce yapısı, Bilgi, Çeviklik ve Süreçler) bir model üzerine oturttuk. Logo Yazılım olarak yeteneklerimizi bu çerçeve ile paralel bünyemize katmak ve yetiştirmek bizim öncelikli amacımız. Yazılım alanında faaliyet gösteren ve çevikliğin temel bir yetkinlik olarak tanımlandığı Logo’da çevik ve dijital öğrenme çalışmalarımız da hız kazanmış durumda.

11 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan çalışmaya başladık ve bununla birlikte pek çok konuda güncellemeler yaptık.  “Uzaktan çalışma” dönemine ek olarak “esnek saat uygulamasına” geçtik. Bu sayede Logolular, uzaktan çalışma döneminde bireysel veya ailevi ihtiyaçları doğrultusunda çalışma saatlerini ve zamanı daha verimli kullanabiliyorlar.

 Uzaktan çalışmaya geçtiğimiz dönemden itibaren geliştirdiğimiz çözümleri birebir de bizler de deneyimliyoruz. Logo olarak dijital dönüşümü sadece insan ya da sadece teknolojiyle sınırlandırmıyoruz yoldaşlıkla yapılacak bir gelişme olarak görüyoruz. Buna uygun çözümlerle de her zaman müşterilerimizin yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...