4.KalDer Ankara Buluşması Gerçekleşti

25.11.2019

Toplamda 97 kişinin katıldığı buluşmada Prof. Dr. Türker Baş "Joy.ology: Mutluluğun Kimyası" başlığı altında konuşmasını gerçekleştirdi.

Anket geri dönüşlerine göre etkinliğin başarı ortalaması %96 çıkmıştır.

Konuşma öncesi ve sonrasında gerçekleşen kokteylle kurumların birbirini tanımaları ve kaynaşmaları sağlanmıştır.

  

  

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...