EFQM Modeli Çalışan Algı Araştırmaları İçin KalDer & PES Survey İş Birliği

10.08.2021

KalDer; İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili çalışan beklentilerini başta anket olmak üzere farklı yöntemlerle analiz eden bir araştırma kuruluşu olan PES Survey ile EFQM Modeli ve Modele bağlı “Çalışan Algı Araştırmaları” konusunda yeni bir iş birliği başlattı.  PES Survey’in Kurucusu Aykut Bora; EFQM Modeli Avrupa Kalite Ödülü ve 4 dalda Başarı Ödülü alan Bilim İlaç’ta İnsan Kaynakları Direktörü olarak 13 yıl görev yapmış ve bu süreçte önemli sorumluluklar almıştır. 
Bu iş birliği ile EFQM Modeli ve Modele bağlı “Çalışan Algı Araştırmaları” konusunda; kullanımı son derece kolay ve oldukça esnek anket uygulamaları ile sonuçların analizi aşamasında sayısal veri karşılaştırmaları yapılmakta, akıllı etkileşimli çok sayıda raporlama ile bu sonuçlara entegre eylem planları sunulmaktadır. KalDer uzmanlığı ve tecrübesi ile PES Survey’in global ve yerel araştırma deneyimi bu çalışmada buluşturularak; gelişim alanlarının detaylı analizi için verimli aksiyon planlarının hazırlanmasına yönelik iş birliği KalDer üyesi kurumlara sunulacaktır. 

Detaylı bilgi için; kalder@kalder.org ; info@pessurvey.com

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...