Güncellenen Eğitimler - ISO 50001 ve FMEA (AIAG ve VDA)

07.01.2020

ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi

Dünya’daki politik istikrarsızlığın arttığı, enerji fiyatlarının yükseldiği, çevre gruplarının baskılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde, kuruluşların, enerji kayıplarını azaltarak, enerji verimliliklerini iyileştirmek yaşamsal bir gereklilik haline gelmiştir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, kuruluşun faaliyet alanı ve boyutlarına bakılmaksızın, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını temel almaktadır. 

Enerji yönetim sistemini etkin kullanan kuruluşlar, enerji performanslarını sürekli iyileştirerek enerji tasarrufu sağlamakta,  buna bağlı olarak ta maliyetlerinde azalma, rekabet güçlerinde artış elde etmektedirler. Bu amaçlara ulaşırken de çevre kirliliğinin azalmasına da katkıda bulunmaktadırlar.   

FMEA - Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Yeni Sürüm-AIAG ve VDA)

HTEA (FMEA) yeni sürümüyle AIAG ve VDA gereklilikleri ortak hale getirilmiştir. OEM ve Otomotiv endüstrisi Eylem Grubu'nun (AIAG) Tier 1 tedarikçi üyeleri ile Verband der Automobilindustrie (VDA) tarafından ortak olarak hazırlanan ve Haziran 2019’da ilk baskısı yapılan el kitabında FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – Hata Türü ve Etkileri Analizi);

  • bir ürünün veya sürecin  potansiyel hatalarının teknik risklerini değerlendirmek,
  • bu hataların nedenlerini ve etkilerini analiz etmek,
  • önleyici ve tespit edici işlemleri belgelemek,
  • risklerin azaltılması için eylem önerilerinde bulunmak,

için oluşturulmuş, ekip odaklı, sistematik, nitel ve analitik bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde, müşteri odaklılık, müşterinin artan kalite talepleri, bunun doğrultusunda ürün ve süreçlerin maliyetlerinin optimize edilme ihtiyacı, tasarım ve üretimle ilgili artan mevzuatın getirdiği yükümlülükler endüstrileri yeni zorunluluklarla ve artan risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Yukarıda tanımlandığı şekliyle FMEA artan risklerin, teknik yönlerini irdelemek için kullanılmaktadır.

Eğitim talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

T: 0312 447 48 68

E: ankara@kalder.org 

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...