İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Finalistler Açıklandı!

04.12.2023

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri sürecinde saha sunumuna hak kazanan projeler aşağıdaki gibidir. Finalist ekipler, saha sunumunda projelerini bağımsız değerlendiricilerimize sunacaktır.

 • BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz İletim ve Piyasa İşlemleri Daire Başkanlığı - Biyoçeşitlilik Envanter Projesi
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi - B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi
 • Doküz Eylül Üniversitesi - Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüslerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi İle Akıllı Üniversite Altyapısının Oluşturulması
 • Gaziantep Sanayi Odası - Gaziantep Yeşil Dönüşüm Hareketi Projesi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Ders Atölyeleri
 • İstanbul Enerji San. Tic. A.Ş. - SECAP Veri Analizine Göre Karbon Hesaplamasının Yapılması İçin Secapsoft Yazılımının Geliştirilmesi
 • Kastamonu Üniversitesi - İhtisas Odaklı Girişimcilik Yoluyla Teknolojik Altyapının ve Ar-Ge Çıktılarının Farklı Toplum Katmanlarında Sürdürülebilir Kalkınmaya Dönüştürülmesi Modeli
 • Kapaklı Belediyesi - Kapaklı Mantar Üreten ve İşleyen Eller Projesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS)
 • Nilüfer Belediyesi - Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi
 • Metro İstanbul - Tren Hız Profillerinin Optimizasyonu ve Rejeneratif Enerjinin Geri Kazanımı 
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Teknoİnovasyon: Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Üreten Nesiller ve Milli Teknoloji
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi / Human Resources Management System (HRMS)
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) 
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı - Biz Bize Kariyer Projesi
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı - Kariyer Yönetimi Projesi

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...