İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

28.03.2022

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden yenilikçi projeler ödüle layık görüldü.

23-24 Mart’da “Değişen Dünyada Kamu Yönetimi” temasıyla dijital platformda gerçekleşen 22. Kamu Kalite Sempozyumu, 2022 İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri Töreni ile sona erdi. 

Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi tarafından, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri” ilk kez 2022 yılında verildi. Ödül Töreni, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Salonunda gerçekleşti.  

Ödül Jürisi tarafından 5 farklı kategoride ödül verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Ödül alan kurumlar ve projeler:  

Merkezi Teşkilatlar Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V projesi
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, WebTapu Sistemi projesi

Yerel Yönetimler Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Üreticilik Modeli
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi projesi

Kamu İktisadi Teşebbüsler Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü E-Doğrudan Temin Projesi

Devlet Üniversitesi Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki Eğitimde +1 Uygulamalı Eğitim Modelinin Nitelikli İstihdama ve Üretime Katkısı projesi

Jüri Teşvik Ödülü Alan kurum ve projeler:

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi – Merkezi Teşkilat Kategorisinde
 • Atatürk Üniversitesi Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyon Terapi Cihazı Geliştirilmesi Projesi – Devlet Üniversitesi Kategorisinde
 • Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu’nun Okul Dört Duvardan Daha Fazladır Projesi – Taşra Teşkilatı Kategorisinde
 • Gaziantep Sanayi Odası GASİMEP Projesi – Özel Kategori Ödülü

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...