KalDer Ankara Şubesi 2020 Yılı Mali Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

23.03.2021

T.C. İçişleri Bakanlığı 02.03.2021 tarihli, 3514 sayılı genelgesi doğrultusunda aldığımız covid tedbirleri doğrultusunda 2020 yılı Mali Genel Kurulumuzu yeterli ayıda üye katılımı ile tamamladık.

Gündem

1.    Açılış ve yoklama,

2.    Genel Kurul Divan Heyeti seçimi,

3.    Saygı duruşu,

4.    2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, kar/zarar tablosu ve Denetleme Kurulu raporunun okunarak ayrı ayrı oylanması,

5.    Yönetim Kurulu’nun ibrası,

6.    2021 yılı tahmini bütçesinin okunması, kabulü,

8.    Dilek ve temenniler,

9.    Kapanış.

 

T.C. İçişleri Bakanlığı 02.03.2021 tarihli, 3514 sayılı, "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelgesi için tıklayınız.

Genel kurul esnasında alınan pandemi tedbirleri rehberi için tıklayınız.

2020 yılı faaliyet raporu için tıklayınız. 

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...