Yeni Ekonomide ve Ağdaş Toplumunda Değer Temelli Yönetim

02.06.2021

Geçmişten bugüne dünya tarihi incelendiğinde teknolojideki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ekonomik dönüşümlerin hep “Yeni Ekonomi” kavramıyla ifade edildiği görülür.
Gerçek anlamda yeni bir ekonomik düzene geçildiği kesindir. Çünkü her defasında üretim süreci değişmekte, verimlilik artmakta, yaşam seviyesi geçmişe nazaran daha üst seviyeye çıkmakta ve paylaşım modelleri değişmektedir.
“Yeni Ekonomi” kavramı bu kez coğrafyadan, milliyetten, dinsel inançlardan bağımsız yeni bir kimliği önümüze getiriyor. Bu kimlik, yabancı yayınlardaki ifadesiyle “netizen (net+citizen)”, Türkçe’de ise “ağdaş” kavramıdır.

Değer Temelli Yönetim, temelinde değerlerin yer aldığı, hayatın (iş/özel) ve ilişkilerin bu temel üzerinde inşa edildiği yapıdır. Değerler, sağlam bir temel oluşturduğundan içsel ve dışsal her türlü yıkıcı etkiye karşı sağlam bir duruş sergilememize yardımcı olurlar.
Eserde bugünden yarına giderken değerlerle yaşayan, değerlerle üretip değerlerle paylaşan bir toplum ve dünya için bireye katkı sunuluyor.
Yazarlarımızın ifadesiyle; bu çalışma, hem kendileri hem de okuyucular için bir yol bulmaya ve bu yolu birlikte aydınlatmaya gayret ediyor.

https://www.idefix.com/Kitap/Yeni-Ekonomide-ve-Agdas-Toplumunda-Deger-Temelli-Yonetim/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Ekonomi/urunno=0001922133001

https://www.dr.com.tr/Kitap/Yeni-Ekonomide-ve-Agdas-Toplumunda-Deger-Temelli-Yonetim/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Ekonomi/urunno=0001922133001

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...