Yönetim Kalitesini Etkileyen İç Kontrol Sorunları ve Çözüm Önerileri Eğitimi

02.02.2024

Kayıt Formu için tıklayınız.​​​​​​​

 

  • KONU            : Yönetim Kalitesini Etkileyen İç Kontrol Sorunları ve Çözüm Önerileri
  • TARİH           : 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 10.00-11.00
  • SÜRE             : 60 Dakika (Eğitim Sunumu: 45 dk. + Soru-Cevap: 15 dk.)
  • YÖNTEM      : Uzaktan (On-line)
  • EĞİTMEN    : Dr. Ali Tayyar ERAY

Akça Bilge Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şirketi Kurumsal Gelişim Direktörü

 

  • EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Yönetsel bir model ve sorumluluk olan iç kontrol sistemi birçok boyutuyla kurumların yönetim kalitelerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Eğitimde, iç kontrol sistemlerine yönelik akademik araştırmalarda ve alan çalışmalarında belirlenen sorunlar ve önerilen çözümler paylaşılacaktır. Teorik bilgiler çerçevesinde gerçek olaylarda elde edilen tecrübelerin paylaşılacağı eğitime tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan yönetici, denetçi, iç kontrol ve kalite süreçlerinde çalışan kişilerin katılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların iç kontrol sisteminin yönetsel boyutunu ve diğer yönetim sistemleriyle ilişkilerini bir bütün olarak görmesi ve yönetim kalitesini etkileyen sorunları analiz edebilecek temel kazanımlara sahip olması hedeflenmektedir.

 

  • EĞİTMENİN ÖZGEÇMİŞİ:

İşletme lisans mezunu olan Ali Tayyar ERAY 28 yılı kapsayan bir dönemde kamu sektörünün farklı kademelerinde, lojistik, mal muhasebesi, tedarik, mali yönetim, bütçe yönetimi, stratejik yönetim, süreç yönetimi, risk yönetimi ve iç kontrol alanlarına ilişkin sayısız çalışmada uzman, eğitmen, denetçi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Bosna Hersek’te muhtelif eğitim ve kadro görevlerinde bulunan Ali Tayyar ERAY, yüksek lisans eğitimini yönetim ve organizasyon alanında, doktora eğitimini ise işletme alanında “Türkiye’de İç Kontrolün Performansı: Bir Model Önerisi” konusunda hazırladığı tez ile tamamlamıştır.

Muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi, eğitmen ve konuk konuşmacı olarak görev yapan Ali Tayyar ERAY aynı zamanda bankacılıktan tarım sektörüne kadar uzanan değişik sektörlerde faaliyet gösteren birçok kurumda eğitmenlik, danışmanlık, moderatörlük ve mentorlük faaliyetlerini yürütmüştür.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Birliği ile muhtelif üniversitelerin işbirliğiyle uluslararası ve ulusal seviyelerde gerçekleştirilen girişimcilik, model fabrika, fikir fabrikası, verimlilik vs. konularını kapsayan projelerde eğitmen, raportör, mentor ve danışman olarak görev almıştır.

Halen Akça Bilge Eğitim ve Danışmanlık Şirketinin Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Avrupa Birliği Projelerinde Yönetim Danışmanlığı görevlerini yürüten Ali Tayyar ERAY aynı zamanda Ankara Bölge Mahkemelerinde Kamu Maliyesi Uzman Bilirkişisi olarak görev yapmaktadır.

İç kontrol, girişimcilik, stratejik yönetim, işletme verimliliği konularında akademik çalışmaları bulunan ve KAL-DER üyesi olan Ali Tayyar ERAY İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuğu vardır.

 

 

Destek istemek ve/veya katkı sağlamak için...