EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve KalDer İş Birliği

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) KOBİ’leri büyümeleri, başarılı olmaları, öncelikle yerel sonra da ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için danışmanlık projeleri ile destekliyor. Bu kapsamda, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yüksek standartlara sahip yönetim danışmanları ile iş birliği halinde çalışıyor. Biz de Türkiye Kalite Derneği-KalDer olarak EBRD’nin destek verdiği danışmanlık projelerinde danışman olarak görev yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte portföyümüz dahilinde, EBRD kriterlerine uygun olan KOBİ’lerin ihtiyacı olan proje desteğine erişerek daha güçlü ve rekabetçi olmalarına katkı sağlayabileceğiz.

EBRD’nin danışmanlık projesi desteği, proje bütçesini KOBİ’lerle paylaşmak seklinde gerçekleşiyor ve şu an için destek oranı projenin toplam bedeli üzerinden %60.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

  • Firma, Avrupa Birliği KOBİ tanımı içerisinde yer almalıdır. Firmanın yıllık cirosu 50 milyon avrodan az veya toplam bilançosu 43 milyon avrodan az; çalışan sayısı ise 250'den az olmalıdır.
  • Herhangi bir şekilde sektörel ayrım yapılmamaktadır. Faaliyet konusu üretim veya hizmet olabilir. (Bankacılık veya finansman hizmetleri, askeri ürünler veya hizmetler, kumar veya tütün sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerle çalışılmamaktadır).
  • Firmanın en az 2 yıllık ticari geçmişinin olması ve 2 tam yıl için finansal veri sunması gerekmektedir.
  • Firmanın, büyüme trendi gösteren, en azından “Brüt Satış” ve “Dönem Net Karı” açısından son 2 yıl karşılaştırılınca artış göstermesi ve karlı bir işletme olması gerekmektedir.
  • Firmanın, katkı payını ödeyebilecek finansal gücü olmalıdır. (EBRD desteği maksimum 10.000 EURO ve net maliyetin %60’ı ile sınırlıdır - vergiler işletme tarafından karşılanmak üzere)
  • Projelerin ortalama süresi 3-4 aydır.

 

Detaylı bilgi için:

https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/turkey.html