KalDer

KalDer, çağdaş yönetim kalitesi felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1990 yılında kurulmuş Sivil Toplum Kurumu'dur. Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir olmak üzere 4 şubesi ve Kayseri, Trakya, Doğu Marmara ve Batı Akdeniz olmak üzere 4 Temsilciliği bulunmaktadır.

KalDer'in misyonu, Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 2030 vizyonumuz ise, ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Değerlerimiz;

  • İnsana, Topluma ve Doğaya Saygı 
  • Güvenilir Olmak 
  • Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme 
  • Gönüllülük

KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM)'nın Ulusal İşbirliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği'nin küresel işbirliği ortağı (ASQ), Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesi, The Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni Türkiye'de imzalayan ilk kuruluş ve aynı zamanda Turkquality'nin Akredite ettiği Kalite ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığını yapmaktadır.

KalDer'in ana faaliyetleri arasında Türkiye Mükemmellik Ödülü, kalite ve yönetim alanındaki eğitimleri, Kalite Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu, Kıyaslama çalışmaları, Ulusal Kalite Hareketi ve Türkiye Müşterinin Sesi Ödülleri bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.