ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı Kapsamında Özdeğerlendirme Çalışması

Dünya çapında tanınan ve bir yönetim çerçevesi oluşturan EFQM Modeli, kuruluşları değişimi yönetme, performansları iyileştirme konusunda desteklemektedir. Model kuruluş paydaşlarının beklentilerini karşılamayı ve onlara sürdürülebilir değer yaratmayı sağlamaktadır. Modeli kullanmak bütünü görme, bütünsel bakış açısı benimseme ve kuruluşların karmaşık fakat aynı zamanda düzenli bir sistem olduğunu kavrama fırsatı sunar. Yapılan bu özdeğerlendirme çalışması ile ilgili direktörlüklerde EFQM Modeline göre kuvvetli yönler ve iyileştirme fırsatları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İyileştirme fırsatlarına odaklanılması kurumun performansının iyileştirilmesine katkı sunacaktır.  

Özdeğerlendirme süreci kapsamında, ilk aşamada 14 kişilik bir ekibe EFQM Modeli Temel eğitimi 2 gün online olarak verilmiştir. Özdeğerlendirme rehberlik çalışması İş Mükemmelliği ve Kalite biriminin  koordinasyonunda 3 gün yüz yüze 1 gün online olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda gereksinim duyulduğunda diğer birimlerin katılımları sağlanmıştır. Rehberlik sonucunda Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı kapsamında özdeğerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bundan sonraki süreçte amaç bu sürecin yaygınlaştırılmasıdır.