BOTAŞ – Müşteri Memnuniyeti Anketi Hazırlık ve Raporlama Rehberlik Projesi

Boru Hatları İle Petrol Taşım A.Ş (BOTAŞ) ile başladığımız MMA projesi ile öncelikli olarak mevcut anketler EFQM kriterleri bazında gözden geçirildi. Yeniden tasarlanıp pilot uygulaması yapılan anket sonuçları değerlendirilip gerek görülen yerlerde düzenlemeler yapıldı. Ardından tüm müşteri gruplarına anket gönderildi. Anket verileri SPSS’de analiz edildi ve rapor halinde BOTAŞ’a sunuldu.

BOTAŞ ile ayrıca 2023 EFQM Modeli’ne göre öz değerlendirme öncesi EFQM temel ve değerlendirici eğitimlerini tamamladık.