Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Mükemmellik Modeli Projesi

2014 yılında Hazine Müsteşarlığı’nın önerisiyle kurumlarında EFQM Mükemmellik modeline göre özdeğerlendirme çalışmalarını başlatan Kamu İktisadi teşekküllerinden olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi EFQM Mükemmellik Modeli eğitimleri sonunda özdeğerlendirmelerini yaptı ve kuvvetli yönleriyle iyileştirmeye açık alanlarını belirledi. Bu çalışmalar sonrasında oluşturulan eylem planına göre kurumda süreç yönetimi çalışmaları gerçekleştirildi. KalDer Ankara Şubesi ile yapılan çalışmalar sonrasında kurumun operasyonel ve yönetsel süreçleri süreç yönetim sistemine göre hazırlandı. 2016 yılı itibariyle DHMİ'de çıkarılan süreçlerin riskleri belirlendi ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldı.