Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kalitesi Projesi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile 2018 yılı başında başlatılan ve İsveç Göç İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında temel kalite kavramları, kalite yönetim sistemi, süreç yönetimi gibi birçok konuda eğitimler planlandı. Yönetim Sistemlerinde Süreç Yönetimi eğitimiyle başlayan proje Stratejik Yönetim, Zaman Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri ve Proje Yönetimi eğitimleriyle tamamlandı.

Başta Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli uzmanlar ve uzman yardımcıları olmak üzere, iltica/geçici koruma süreçlerinin daha sistematik, bütünsel ve süreç bazlı yönetilmesinde görev alan çalışanlara temel kallite kavramları konusunda eğitim verildi.