Güven Hastanesi EFQM Mükemmellik Modeli Projesi

Ankara'nın en köklü özel hastanelerinden bir olan Güven Hastanesi, 2017 yılında KalDer üyesi olmuş ve EFQM Mükemmellik Modeli ile tanışmıştır. Öncelikli olarak yaklaşık 150 çalışan EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında eğitilmiştir. Bu çalışmalar sonrası kurum, KalDer rehberliğinde özdeğerlendirme yaparak kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirlemiştir. Kurum, oluşturulan eylem planı doğrultusunda iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir.