HAVELSAN EFQM Mükemmellik Modeli Projesi

2016 yılında Ulusal Kalite Hareketi'ne katılarak Mükemmellikte Yetkinlik 4 yıldız belgesine hak kazandıktan sonra çalışmalarını sürdürmüştür. 2018 yılı ekim ayı itibariyle kurumda özdeğerlendirme çalışmalarına başlayan Havelsan EFQM Mükemmllik Modeli eğitimi altıktan sonra rehberlik çalışmalrılarıyla özdeğerlendirme çalışmalarını 2019 yılı Mart ayı itibariyle tamamlamıştır. Havelsan, Bundan sonra EFQM Mükemmellik Modelinin daha üst seviyesinde belgelendirmeyi hedeflemektedir.