Nüve Laboratuvar Hizmetleri Sürdürülebilirlik Modellemesi Danışmanlığı ve Sürdürülebilirlik Temel Eğitimi Projesi

Üye kurumumuz Nüve’de sürdürülebilirlik hakkında mevcut durum değerlendirerek önümüzdeki yıllara ışık tutacak yeni hedefler belirlendi. Bundan sonraki süreç için somut sürdürülebilirlik çalışmalarının başlangıcı yapıldı. 

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında rehberlik sürecimiz aşağıdaki ana başlıkları içermektedir;

  1. Faz (1) Ön Analiz 

  1. Faz (2) Durum Analizi 

  1. Faz (3) Uyumluluk 

  1. Faz (4) Politikalar 

  1. Faz (5) Modelleme 

  1. Faz (6) Eylem 

  1. Faz (7) Süreklilik 

 

Nüve hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.