PTT Genel Müdürlüğü Mükemmellik Modeli ve Risk Yönetimi Projesi

Kamu İktisadi Teşekküllerinden olan PTT Genel Müdürlüğü ile KalDer Ankara Şubesi’nin 2014 yılının sonunda başlattığı EFQM Mükemmellik Modeline göre özdeğerlendirme ve Risk Yönetimi Projesi’ni tamamladı. Proje kapsamında kuruma Mükemmellik modeli eğitimleri verildi. Sonrasında modele göre kurumun özdeğerlendirmesi yapıldı. Daha sonra kurum tarafından oluşturulan proje grubuna Risk Yönetimi Eğitimi verildi ve Risk Yönetimi ile ilgili rehberlikler düzenlendi. Çalışmalar sonrasında kurumun mevcut riskleri belirlendi ve bu risklere yönelik aksiyonlar ortaya konuldu.