QC Turk Danışmanlık ve Mühendislik Şirketi ile Özdeğerlendirme Rehberliği

Üyemiz QC Turk Danışmanlık ve Mühendislik Şirketi ile 2021 yılı içerisinde EFQM 2020 Temel Eğitimi'ni tamamladık.  Ardından 3 Aralık 2021'de Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzaladık ve hızla özdeğerlendirme çalışmalarına başladık. Kurumun dinamiklerine göre atadığımız rehber ile EFQM Modeli'ne göre yapılan özdeğerlendirme çalışmasını sonucunda kuruma kapsamlı bir geri bildirim/kurumsal değerlendirme raporu sunuldu.

EFQM Modeli'ne göre kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyen ve çalışma çıktılarını projelendirerek faaliyet planlarına yansıtan QC Turk, bundan sonraki süreçte EFQM Modeli'ni esas alarak özdeğerlendirmeyi sürekli gelişimin bir aracı olarak kullanacak

QC Turk bu çalışmalarıyla, dünyadaki en gelişmiş kurumsal değerlendirme modellerinden biri olan EFQM Modeli ile bütün iş süreçlerinde hizmet kalitesi ve memnuniyet düzeyini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. 

2021 yılında ise özdeğerlendirme sonucu önceliklendirilmiş olan iyileştirmeye açık alanlar üzerinde katkı sağlayabileceğimiz alanlarda faaliyet planlarımızı oluşturup çalışmalara başlayacağız.