TBMM Mükemmellik Modeli Projesi

2014 yılında UKH iyi niyet bildirgesini imzalayarak kurumlarında EFQM mükemmellik modelini uygulamaya başlayan TBMM İdari Teşkilatı, aldığı EFQM Mükemmellik modeli eğitimleri ve özdeğerlendirme sonrası yaptığı çalışmalarla KalDer tarafından verilen Mükemmellikte Kararlılık belgesini almaya hak kazandı. Almış olduğu bu belgeyle ülkemizdeki diğer kamu kurumlarına da mükemmellik yolculuklarıyla ilgili esin veren TBMM İdari Teşkilatı Mükemmellikte Yetkinlik belgesi almaya aday.