Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Süreç - Risk ve Stratejik Yönetim Rehberlik Projesi

2013 yılında EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarına başlayan Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, 2016 yılında aldığı Yetkinlik Belgesi nihayetinde iletilen raporda yer alan iyileştirmeye açık alanlarına odaklanmaya başlamıştır. Bu çerçevede Enstitü'ye Süreç - Risk ve Stratejik Yönetim Rehberlik Projesi başlatılmış ve bu kapsamda "Kurum Hedef ve Faaliyetleri Dokümanı"  da güncellenmiştir. Ayrıca Enstitü ile birlikte yazdığımız Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi olan "Kurumsal Mükemmelleşme Yolunda Liderler İçin Mükemmellik Modeli" 2018 yılında kabul edilmiştir. Bu kapsamda Enstitüye 2 gün eğitim ve 4 gün rehberlik hizmeti verilmiş, kurumsal mükemmellik yolunda destek olunmuştur.

5 yıldır bu mükemmelik yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Enstitü'yü KalDer olarak desteklemeye devam edeceğiz.