Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Mükemmellik Modeli Projesi

2014 yılında Hazine Müsteşarlığı’nın önerisiyle kurumlarında EFQM Mükemmellik modeline göre özdeğerlendirme çalışmalarını başlatan Kamu İktisadi teşekküllerinden olan TCDD, EFQM Mükemmellik Modeli eğitimleri gerçekleştirdi. Eylül 2017’de kurumun EFQM Mükemmellik Modeline göre özdeğerlendirmesi yaparak,  belirlenen iyileştirmeye açık alanlarla ilgili önceliklendirme ve eylem planı çalışmalarını tamamlamıştır.