Türkiye İstatistik Kurumu EFQM İyileştirme Projesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 2017'de Avrupa İstatistik Kurumu ( EUROSTAT) entegrasyonu ile yapılanEFQM Mükemmellik Modeli özdeğerlendirme çalışması sonrasında iyileştirme projeleri hayata geçmiş bu kapsamda 2018 yılınna çalışmalar başlamıştır. 2019 yılında çalışmalarına devam eden TUİK Liderlik Anketi ve temel göstergelerin karşılaştırılması çalışmalarını tamamlamıştır.