Türkiye İstatistik Kurumu Özdeğerlendirme Projesi

Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa İstetistik Kurumu (EUROSTAT) entegrasyonu çerçevesinde kurumsal yetkinliklerini belirlemek adına oluşturacakları fizibilite raporuna girdi olması amacıyla EFQM Mükemmellik Modeli'ne göre özdeğerlendirne çalışmalarına başlamış. Çalışma sonunda TUİK'in iyileştirmeye açık alanları ve kuvvetli yönleri belirlenip rapor olarak kendilerine sunulmuştur.