Tüzün Kardeşler A.Ş. ile Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında  Tüzün Kardeşler A.Ş.'de Aile Anayasası'nın oluşturulması, Yalın Yönetim Eğitimleri ve Süreç Rehberliği başlıklarında desteklerin verilmesine başlanmıştır. 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, otomotiv yan sanayi ile birlikte savunma sanayi ve makine sanayiine yönelik yedek parça imalatına modernize edilmiş tezgahlar ile üretim yapmaktadır.

Firmada 2019 yılı Ocak-Nisan ayları arasında Aile Anayasası rehberliği ve Yalın Yönetim eğitimleri tamamlanmıştır. Eylül ayı itibari ile de mevcut durum analizi ve süreç yönetimi rehberliği çalışmalarına başlanmıştır. Süreç yönetimi rehberliğinin ardından insan kaynakları çalışmalarına devam edilecektir.

 

 

Tüzün Kardeşler A.Ş.'de yapılan Aile Anayası rehberliği ve Yalın Yönetim eğitim başlıklarını aşağıdaki gibidir;

Kapsam Faaliyetler
Mevcut Durum Analizi Aile üyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yönetim ve karar alma süreçlerinin incelenmesi
Finansal ve mali süreçlerin incelenmesi
Ailenin belirlediği hedeflerin ve iş sonuçlarının raporlanmasını sağlayacak yapının incelenmesi
Aile ilişkilerinin kurumsallaşması için mevcut kurallar ve sorumlulukların incelenmesi
Anayasa Kapsamı ve Hazırlığı ve Genel Hükümler  Gerekçe
Amaç
Prensipler
Aile ve Kurum Kültürü
Ailenin Gelenekleri ve Değerleri
Etik Kurallar
Ailenin Vizyonu
Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
Anayasaya Uyma Konusundaki Yaptırımlar
Uyuşmazlıkların Çözümü
Aile Bireylerinin Sorumlulukları ve Yönetim İlkeleri Aile ve İşin Sınırları
Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
Aile Bireylerinin Pozisyon Bazlı Yetkinlik Tanımları
Aile Bireylerinin Yönetim Kurulunda Görev Alması
Halefin Seçim Kriterleri
Aile Bireylerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırları
Aile ve İşletme Amaçlarının Ayırımı
Aile Bireylerinin Performans Kriterlerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
Profesyonel Yöneticiler ile İlişkiler
Yeni Neslin Hazırlanması ve Sürekliliğin Sağlanması Aile Bireylerinin Profesyonel Yönetim Görevi Alması
Aile Üyesi Yöneticilerin Gelişimlerinin Planlanması
İş Rotasyonu ve Kariyer Planlama
Eğitim ve Gelişim Planlaması
Dış Şirkette Profesyonel Görev Alma 
İdari Yapılanma Aile Toplantıları
Aile Konseyinin Kurulması ve Aile Konseyi Üyelik Şartları
Aile Konseyi Başkanı ve Başkanlık Şartları
Aile Konseyinde Karar Alma, Toplantı ve Toplantı Gündemi
Aile Konseyi’nin Faaliyetleri
Aile Konseyi Üyelerinin Başka İşlerde Çalışması
Aile Konseyi Temettü Dağıtım Kriterleri
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Başka İşlerde Çalışması
Aile Konseyi ve Yönetim Kurulu İlişkileri
Mülkiyet Aile Şirketlerinin Mülkiyeti
Aile Şirketlerinin Elden Çıkartılması
Aile Bireylerine Hisse Verilmesi
Hisse Devir Usulleri
Aile Bireylerinin Gelirleri ve Harcamaların Düzenlenmesi Aile Bireylerinin Gelirleri
Aile Bireylerinin Harcama Esasları
Mutabakat ve Onay Sunum
Mutabakat ve Onay

 

Yalın Yönetim Eğitim Başlıkları

Kayıp – Maliyet Analizi

5S İle Kayıp Giderme

Problem Çözme Teknikleri

Görsel Yönetim Sistemi (VM)

Günlük Yönetim Sistemi (DMS)

Odaklanmış İyileştirmeler - Kaizen

Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)

Hata Önleme Sistemi (Poka Yoke)