Ülkem Elektronik Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim Projesi

1974 yılından beri Ankara'da faaliyet gösteren Ülkem Elektronik'in yeniden yapılanma sürecine destek verdik. Öncelikli olarak kurumun süreç haritaları oluşturuldu, yönetsel ve destek süreçleri çizildi.