İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri

KalDer, ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği bir Tanıma Programını hayata geçirmek üzere 2020 yılı başında bir Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma Grubu “İlham Veren Kamu Yönetimi” modeli olarak adlandırılan bu Ödül Programını oluşturmuştur.

Ödül Bilgilendirme Kitapçığını okumak için tıklayınız

Ödüle başvuran projelerden temel beklentiler;

 • Yenilikçi (inovatif) olması, kendi paydaşlarına olduğu kadar diğer kurum ve kuruluşlara da ilham vermesi,
 • Proje yönetimi yöntem ve araçlarının uygulanması, tüm aşamalarda ilgili paydaşların etkileşim ve katılımına açık yönetişim yaklaşımının benimsenmiş olması,
 • Proje gerçekleştirilirken kamu kaynaklarının verimli kullanılmış olması,
 • Sunulan ürün veya hizmetlerin hedef kitle beklentilerini karşılaması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile anlamlı ilişkisinin kurulmuş olmasıdır.

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Ödül alan kurum ve projeleri aşağıda paylaşılmışdır.

Merkezi Teşkilatlar Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V projesi
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, WebTapu Sistemi projesi

Yerel Yönetimler Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Üreticilik Modeli
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi projesi

Kamu İktisadi Teşebbüsler Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü E-Doğrudan Temin Projesi

Devlet Üniversitesi Kategorisinde Ödül alan projeler:

 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki Eğitimde +1 Uygulamalı Eğitim Modelinin Nitelikli İstihdama ve Üretime Katkısı projesi

Jüri Teşvik Ödülü Alan kurum ve projeler:

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi – Merkezi Teşkilat Kategorisinde
 • Atatürk Üniversitesi Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyon Terapi Cihazı Geliştirilmesi Projesi – Devlet Üniversitesi Kategorisinde
 • Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu’nun Okul Dört Duvardan Daha Fazladır Projesi – Taşra Teşkilatı Kategorisinde
 • Gaziantep Sanayi Odası GASİMEP Projesi – Özel Kategori Ödülü

 

Ödül Takvimi

2022 Yılı Ödül Süreci Adımları

Önemli Tarihler

Değerlendirici Başvurusu için Son Tarih

27 Ekim 2021

Ödül Başvuruları ve Rapor Teslimi için Son Tarih

12 Kasım 2021

Değerlendiriciler tarafından masa başı/birinci değerlendirmelerin tamamlanması sonrası, KalDer'e konsolide olarak iletilmesi

27 Aralık 2021

Birinci/Masa Başı Değerlendirme Sonucu Sunuma Hak Kazanan Proje Sahiplerine Bilgi Verilmesi 

3-7 Ocak 2022

Online Proje Sunumlarının Gerçekleşmesi (ikinci değerlendirme)

10 Ocak-4 Şubat 2022

Son Değerlendirmelerin (sunum değerlendirmelerinin) ve Değerlendirme Raporlarının KalDer’e İletilmesi

18 Şubat 2022

Jüri Toplantısı

22 Mart 2022

Kamu Kalite Sempozyumu ve Ödül Töreni

24 Mart 2022

 

İletişim

Begüm ERTUĞ, Proje ve Gelişim Yöneticisi, Ödül Sekreteri

0312 447 48 68-15

begum.cetintarakci@kalder.org