İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri

KalDer, ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği bir Tanıma Programını hayata geçirmek üzere 2020 yılı başında bir Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma Grubu “İlham Veren Kamu Yönetimi” modeli olarak adlandırılan bu Ödül Programını oluşturmuştur.

Ödül Bilgilendirme Kitapçığını okumak için tıklayınız

Ödül Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Ödüle başvuran projelerden temel beklentiler;

  • Yenilikçi (inovatif) olması, kendi paydaşlarına olduğu kadar diğer kurum ve kuruluşlara da ilham vermesi,
  • Proje yönetimi yöntem ve araçlarının uygulanması, tüm aşamalarda ilgili paydaşların etkileşim ve katılımına açık yönetişim yaklaşımının benimsenmiş olması,
  • Proje gerçekleştirilirken kamu kaynaklarının verimli kullanılmış olması,
  • Sunulan ürün veya hizmetlerin hedef kitle beklentilerini karşılaması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile anlamlı ilişkisinin kurulmuş olmasıdır.

Ödül Takvimi

2023 Yılı Ödül Süreci Adımları

Önemli Tarihler

Değerlendirici Başvuruları

19 Temmuz-1 Eylül 2023

Ödül Başvuruları ve Rapor Teslimi 

(Süreç boyunca ödüle başvuran kurumların başvuru kriterlerine uygunlukları incelenip geri bildirim verilecektir, kriterlere uymayan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

6 Ekim 2023

Ödüle Başvuran Kurumlarla Süreç Bilgilendirme Toplantısı

Gerçekleştirilmiştir. İzlemek için tıklayınız.

Değerlendiriciler tarafından masa başı/birinci değerlendirmelerin tamamlanması sonrası, KalDer'e konsolide olarak iletilmesi

3 Kasım 2023

Birinci/Masa Başı Değerlendirme Sonucu Sunuma Hak Kazanan Proje Sahiplerine Bilgi Verilmesi 

 1 Aralık 2023

Online Proje Sunumlarının Gerçekleşmesi (ikinci değerlendirme)

4 Aralık 2023 - 5 Şubat 2024

Son Değerlendirmelerin (sunum değerlendirmelerinin) ve Değerlendirme Raporlarının KalDer’e İletilmesi

26  Şubat 2024

Jüri Toplantısı

22 Nisan 2024

Kamu Kalite Sempozyumu ve Ödül Töreni

30 Nisan 2024

 

İletişim

Gamze Babayiğit, Proje ve Gelişim Sorumlusu, Ödül Sekreteri

0312 447 48 68 - 12

gamze.babayigit@kalder.org