2019 Yılında Neler Yaptık

KalDer Ankara Şubesi olarak 2019 yılında yaptığımız faaliyetlere kısaca değindik.