• Adres: Konutkent Mahallesi, 3028 Cd. Kule Evo Residence, A/16 Blok, No: 47 Çankaya Ankara
  • Telefon: 0312 447 48 68
  • Fax: 0312 447 48 32
  • Mail: ankara@kalder.org