KalDer Ankara

KalDer Ankara Şubesi'nin var oluş amacı, KalDer'in kamu kurumlarında yönetim kalitesi anlayışını yaygınlaştırma stratejisine dayanmaktadır. KalDer'in kuruluşundan kısa bir süre sonra faaliyete geçen Ankara Şubesi, Türkiye'nin kalbi olan Başkentte yer alan kamu kurumları ve sanayi kuruluşları ile yakın temaslar kurmakta, işbirlikleri yapmakta, bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Özellikle kamu kurumları ile yapılan çalışmalarla, ülkemizde vatandaş odaklı bir yaklaşım geliştirilmesi ve buna bağlı olarak da refah düzeyinin artması yönünde Şube, aracılık yapmaktadır. Eğitim ve rehberlik çalışmalarına ek olarak, yönetim kalitesinin sürdürülebilirliği adına her yıl 3 büyük etkinlik KalDer Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilmektedir. 2000 yılından beri düzenlenen ve Türkiye'de kamu yönetimi tarafından yakından takip edilen Kamu Kalite Sempozyumunun amacı, kamuda yönetim kalitesini yükseltmek ve kurumsal mükemmelliğe ulaşmak için kritik temaların tartışıldığı bir düşünce ortamı yaratmaktır.

Ankara Şubesi tarafından organize edilen bir diğer etkinlik ise İnsan Kaynakları Kongresidir. Kurumlarda değişimin yönetilmesi, yönetim kalitesinin içselleştirilmesi çalışanların katılımı ve katkıları ile mümkün olmaktadır. Ayrıca rekabetçi kurumlar fark yaratabilmek için çalışanlarının yeteneklerini, becerileri ve performanslarını en üst düzeyde kullanmalarını talep etmektedir. KalDer Ankara Şubesi olarak EFQM Mükemmellik Modelinin de önemli kriterlerinden bir olan "Çalışanlar" kriterinin temel unsurlarını her yıl farklı bir ana tema çerçevesinde bu kongrede ele alınmaktadır. Türkiye'nin öncü kurumlarının üst düzey yöneticileri kongreye davet edilerek birikimlerini katılımcılara aktarma olanağı sağlanmaktadır. Ankara ve çevre illerdeki İnsan Kaynakları Profesyonellerine ufuk açıcı bir etkinlik organize edilmektedir.

Rekabetçi kurumlar yaratmada ve sürdürülebilir başarıyı sağlamada kurum içinde bireysel çabalardan çok ekip olarak hareket etmenin önemi çok büyüktür. 19 yıldır gerçekleştirilen ve ulusal bir etkinlik niteliği kazanan Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı sayesinde ekip çalışmalarını desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ayrıca düzenlenen konferanslar, kurumların yaptıkları iyileştirme çalışmalarının diğer kurumlar tarafından tanınması ve değerlendirilmesi için imkân yaratmaktadır. Bu etkinlik kapsamında gerçekleşen paylaşımları ve böylece kurumların ve ekiplerin birbirlerinden öğrenmelerinin değeri tartışılmaz. Bu paylaşım konferansları vesilesiyle kurumlar ve ekipler, günlük iş rutinleri içinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara çözüm üretirken kazandıkları deneyim ve tecrübeyi birbirlerine aktararak benzer problemler üzerine beraber düşünme imkânına erişiyor. Ayrıca Konferans bünyesinde verilen Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülleri ile de ekip çalışmalarını 2008 yılından bu yana ödüllendirilmektedir.

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, KalDer Ankara Şubesi olarak verilen eğitimlerle, teknik gezilerle ve yayınlanan kitaplarla yönetim kalitesi konusunda kurumların bilinçlenmesine ve iyileştirme faaliyetlerini başlatmalarına da destek olunmaktadır. Şube tarafından düzenlenen teknik geziler sayesinde farklı sektörlerden katılımcılara, ekip ve iyileştirme çalışmaları konusunda iyi uygulama örneklerini görme ve öğrenme imkânı sağlanmıştır.

Tüm bu faaliyetleri yerine getirirken üyeler ve yararlanıcılar için değer yaratmaya ve yaratılan bu değeri her türlü ortamı kullanarak paylaşmaya KalDer Ankara Şubesi özen göstermektedir. Şube olarak KalDer'in misyonu çerçevesinde Ankara'da kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için sürdürülebilir bir başarı ortamı yaratma çabaları her geçen gün artan bir enerji ile devam edecektir.