Tanıma-Ödüllendirme

KalDer, ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde iyi uygulama örneklerinin çoğalıp yaygınlaştırılması için özel, kamu ya da kâr amacı gütmeyen en iyi performans gösteren kurum ve kuruluşları tanır ve ödüllendirir. 

Ulusalda ve yerelde yer alan tüm ödüllendirmeler için tıklayınız.