Gönüllü Çalışma Grupları ve Komiteler

İnsan Kaynakları Kongresi Tema Komitesi

KalDer Ankara Şubesi olarak her  yıl  İnsan  Kaynakları konusunda  deneyimlerin  paylaşıldığı  İnsan  Kaynakları Kongresi gerçekleştirilmektedir. Kongrede EFQM Modelinin önemli kriterlerinden bir olan "Çalışanlar" kriterinin temel unsurlarını her yıl farklı bir ana tema çerçevesinde ele alınmaktadır. Türkiye'nin öncü kurumlarının üst düzey yöneticileri kongreye davet  edilerek  birikimlerini kalımcılara aktarma olanağı sağlanmaktadır. Kongre temasının ve içeriğinin belirlenmesinde ise bizlere Ankara’daki kurumların İK profesyonellerinden oluşan ve aynı zamanda üyemiz ya da gönüllümüz olan İK Kongresi Tema Grubu destek vermektedir.

   

Kamu Kalite Sempozyumu İçerik Komitesi

Geniş  katılımlı  bir  şekilde  gerçekleştirilen  Kamu  Kalite Sempozyumu,  kamu  sektörü,  siyasi  parti,  sivil  toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri tarafından takip edilen, kamuda yönetim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan en büyük etkinliktir.

     

Kamu Ödülleri Çalışma Grubu

Kamu Ödülleri Çalışma Grubu, kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanındığı ve ödüllendirildiği bir tanıma programını hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur. KalDer olarak  hedefimiz,  ülkemizin  tüm  sektör  ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonumuz çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların  tanındığı,  ödüllendirildiği  bir  tanıma  programını hayata geçirmektir.

      Çalışma Grubu Üyelerimiz:

 • Azmi Kişnişçi - Yönetim Danışmanı   

 • Demet Yücel, Ptt A.Ş.Arge Daire Başkanlığı - Teknik Müdür Vekili

 • Dr. Hülya Tamzok, MB Gelir İdaresi Başkanlığı - Gelir Uzmanı

 • Hüsniye Fırat, T.C. Ticaret Bakanlığı - Araştırmacı 

 • Kezban Caner, DHMİ, İstatistikçi   

 • Uğur Murat, Savunma Sanayii Başkanlığı - Proje Mühendisi

Kalite Çemberi ve Kaizen Ödül Yürütme Kurulu

Kalite  Çemberi  ve  Kaizen  Ödül  Yürütme  Kurulu,  Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülü süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması, sürecin etkili  yürütülmesinin  ve  tarafsızlığın  sağlanmasından sorumludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

      Kalite Çemberi ve Kaizen Ödül Yürütme Kurulu Üyeleri:

 • Kurul Başkanı: Berker Telek

 • Kurul Üyesi: Arif Pakkan

 • Kurul Üyesi: Birsen Civil Subaş

 • Kurul Üyesi: Levent Alkışlar

 • Kurul Üyesi: Alpay Ergin İğrek

İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödül Yürütme Kurulu

İVKÖYK’ün amacı İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödül süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması, sürecin etkili yürütülmesinin ve tarafsızlığının sağlanmasıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Üyelik ve İletişim Komitesi

Üyelik ve İletişim Komitesi, KalDer’in misyonunu yaygınlaştırmak, üye faaliyetlerini arttırmak, iletişim alanlarımızı zenginleştirmek ve fikirlerini aksiyona dönüştürebilmek için çalışmalar yapmaktadır.

GençKal Komitesi

GençKal (GençKalderliler), KalDer'in gençlere ve geleceklerine yatırım yapmak amacıyla, mükemmellik kültürünü benimsemiş, değişim ve gelişime açık, disiplin ve donanım amaçlı ve bu amaçlarına her gün bir yenisini ekleyerek, birbirlerine ve KalDer’e katma değer yaratabilen genç KalDer'lileri bir çatı altında topladığı 18-26 yaş arasındaki gönüllü gençlik topluluğudur. 

Gençlerin gelişimine değer katmak amacı ile kurulan GençKal Komitesi;

 •  KalDer & Üniversite Kulüpleri İşbirliği - Buluşması  ​

 •  Sertifikalı Eğitim Takvimi  / Sertifikalı Lider Buluşması​

 • GençKal Mentorluk Projesi

 • Üye Firmalar ile  Staj koordinasyonu gibi konularda gençlere destek olmayı hedeflemektedir.