Ankara Büyükşehir Belediyesi Özdeğerlendirme Projesi / Mükemmellik Maratonu

Üyemiz olduktan sonra Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile "Mükemmellik Maratonu" adı verdiğimiz özdeğerlendirme rehberlik projesine başladık. Kurumsal Olgunluk ve Başarı seviyesinin tespitini belirlemek amacıyla EFQM 2020 Modeli çerçevesinde başladığımız özdeğerlendirme rehberlik çalışmasında ilk etapta yaklaşık 200 kişiye "EFQM 2020 Modeli Temel Eğitimi" verildi. Eş zamanlı olarak belediye çalışanlarından yaklaşık 150 kişiye "İletişim Becerileri ve Problem Çözme Teknikleri" eğitimleri verildi.

EFQM Modeli kriterlerine göre toplamda 26 gün süren çalıştaylar ile öz değerlendirme çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından ABB Öz Değerlendirme Raporu ile Önceliklendirme ve İyileştirme Planı hazırlandı. Hazırlanan rapor ve plan üst yönetime sunuldu. 2023 yılında iyileştirme çalışmalarına başlandı. 2024 yılı itibariyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.