Aygersan A.Ş. EFQM Özdeğerlendirme Projesi

Bayraktarlar Holding bünyesinde yer alan, 1971 yılında genel aydınlatma amaçlı ürünler üretmek amacıyla kurulmuş olup, takip eden yıllarda otomotiv sektöründe far, stop ve sinyal imalatına geçerek ana faaliyet alanını belirleyen Aygersan A.Ş. Ulusal Kalite Hareketi’ne dahil oldu.
Yöneticilerinde içinde yer aldığı bir organizasyon ile Aygersan Fabrika Müdürü Sercan Gedik ve KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı tarafından İyi Niyet Bildirgesi imzalandı.

Üyemiz Aygersan A.Ş. Ulusal Kalite Hareketine katıldıktan sonra vakit kaybetmeden eğitim ve rehberlik çalışmalarına başladı. Özdeğerlendirme öncesi EFQM Mükemmellik Modeli Temel Kavramlar eğitimini gerçekleştirdik. 2019 yılı içerisinde ise özdeğerlendirme rehberliği yaparak kurumun iyileştirmeye açık alanları ve kuvvetli yönlerini ortaya çıkardık.

2018-2019 yılı içerisinde Aygersan'da yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir;

  1. EFQM Mükemmellik Modeli Temel Kavramlar eğitimin
  2. Özdeğerlendirme Rehberliği ve eylem planının hazırlanması
  3. OEM müşteri anketinin modele göre güncellenmesi
  4. Diğer müşteriler için anket oluşturulması
  5. Liderlik davranışı etkililiği anketnin oluşturulması
  6. Çalışan memnuniyet anketinin gözden geçirilmesi
  7. Tedarikçi anketinin gözden geçirilmesi

Üyemiz, EFQM fabrika yayılım ekibi ile bu yıl ilk defa katıldığı; 2019 Türkiye Mükemmellik Ödüllerinin verildiği, 28. Kalite Kongresi'nde Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Ödül Belgesi almaya hak kazandı.